Ekklesia Leiden

Wat wij doen

Inspireren, verbinden & ontmoeten

De Ekklesia biedt ruimte voor bezinning, inspiratie, rust en ontmoeting rond de zondagse vieringen in de Hooglandse Kerk. Daarnaast zijn er in haar eigen pand Rapenburg 100 allerlei activiteiten zoals maatschappelijke projecten, meditatie, gezamenlijke maaltijden, Taizévieringen, lezingen en gespreksgroepen. Sinds de intrede van de coranatijd doemn we dat ook online.

Vieringen & meditaties

Wij willen inspireren

Iedere zondag is er in de Hooglandse Kerk vanaf 11:45 uur een viering met koor, piano én orgel, een overweging, kindernevendienst en crèche, het delen van brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen van de Ekklesia zijn mensgericht, maatschappij-betrokken en oecumenisch. In de vieringen gaan de pastores voor die aan de Ekklesia zijn verbonden, maar er zijn ook regelmatig gastvoorgangers. Buiten de zomervakantie worden de vieringen ondersteund door het koor van de Ekklesia, de Schola Cantorum. Er wordt veel gebruik gemaakt van de liederen met teksten van Huub Oosterhuis.

Je bent van harte welkom in onze vieringen

De zondagse vieringen in de Hooglandse Kerk vormen voor velen het hart van onze geloofsgemeenschap. Bijzondere vieringen zijn er rond de Christelijke feestdagen, begin september bij de opening van het Academisch Jaar, en bij bijzondere rituelen (uitvaarten, dopen e.d.). Als je niet in de gelegenheid bent te komen, kun je ook meeluisteren met de diensten via de Kerkomroep.

Een uitgebreidere toelichting op de lopende serie diensten is hier te lezen.

Geïnteresseerd in de tekst van een eerdere overweging? Kijk bij publicaties.

Komende Hooglandse Viering

oktober

17okt12:0013:15Virtual EventOogst - Christiane van den Berg

Liturgie

De liturgie van zondag is vanaf de donderdag ervoor tot de dinsdag erna te downloaden

Bekijk hier de viering van deze week

Aktie & diaconie

Wij willen verbinden

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent dienst of dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de Ekklesia dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld, om zo concreet gestalte te geven aan een Christelijk geïnspireerde boodschap.

Taalprogramma

Het Taalprogramma van de Ekklesia richt zich op directe steun aan de vluchtelingen uit het Midden-Oosten of Afrika die in Leiden terecht zijn gekomen

Goede doelen dichtbij en veraf

Het Diaconieprogramma biedt allerlei groepen in Leiden of elders hulp. Zo ondersteunen we in binnen- en buitenland projecten, die gericht zijn op vermindering van armoede en sociale ongelijkheid, verbetering van de mensenrechten, verzoening en verduurzaming van de aarde.

Helpen samen met anderen

Brede maatschappelijke thema’s krijgen aandacht, denk aan de Leidse Voedselbank, de Vredeswake en de ‘Walk of Freedom’ samen met Diaconaal Centrum De Bakkerij en Amnesty International

“ Het blijft bewuste inzet vergen om de ander, die anders is, te blijven zien en te steunen. Het vergt studie en leeswerk om achter de economische cijfers de mensen te blijven zien die zich niet houden aan het “gemiddelde”. Het is luisteren, praten en nadenken over het ongemakkelijke dat zich aan ons opdringt in de samenleving. Het is ook geen overspannen verwachtingen hebben van de eigen mogelijkheden, maar tegelijkertijd, soms speels, de ruimte geven aan verbeelding. “

Lezingen & gespreksgroepen

Elkaar ontmoeten

De Ekklesia organiseert voor belangstellenden van binnen en buiten de Ekklesia avonden, lezingen of discussies over maatschappelijke of religieuze thema’s.

Lezingen

De Werkgroep Lezingen stelt elk jaar een thema voor en nodigt daarvoor sprekers uit. Meestal wordt in het voorjaar een Leerhuis of gesprek aangeboden. In het najaar is er een serie van minstens vier lezingen, meestal in samenwerking met het Studium Generale programma van de Leidse Universiteit.

Gespreksgroepen

De Ekklesia kent een kleine twintig kringen en gespreksgroepen van participanten. Daaraan nemen leden maar óók niet leden deel. Elke groep bepaalt zelf de te bespreken onderwerpen, hoe vaak men elkaar ontmoet en waar. Een aantal groepen heeft ruimte voor nieuwe leden.

Cultuur

Van tijd tot tijd werkt de Ekklesia samen met uitvoerend kunstenaars. Denk aan kleine of grote exposities, muziekuitvoeringen of het ‘Vertelpodium’. Kunst maakt het mogelijk om complexe problemen te visualiseren, om de gelaagdheid van maatschappelijke thema’s zichtbaar te maken. Er ligt een verbinding tussen kunst en religie die ons kan inspireren, of kan stimuleren tot bezinning over de maatschappelijke en religieuze vragen van deze tijd.

Komende activiteiten

Agenda Hooglandse Kerk

oktober

17okt12:0013:15Virtual EventOogst - Christiane van den Berg

24okt12:0013:15Virtual EventJan Berkvens

27okt20:00Hoe maak je dromen waar?De uitgestelde laatste avond in de reeks Duurzaamheid

28okt10:0011:30Yoga voor de Ekklesia - Annie de Jong (1)Yoga voor de Ekklesia

31okt12:0013:15Virtual EventUitverkiezing - Joost Röselaers (liturg Japke van Malde)Dogma's, struikelblokken of stapstenen?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden