Ekklesia Leiden

Inspiratie uit de ekklesia

Gemeenschap-zijn in tijden van corona

Hoe blijven we in deze tijd via de website met elkaar verbonden?

Wie dat wil, stuurt een tekst, een gedicht een (link naar een) lied, of een korte overweging naar: webmasterekklesia@gmail.com. Items worden op de website geplaatst, wij mogen erin delen en weten ons ook nu op deze manier als gemeenschap verbonden met elkaar.

Oproep

Ruim een jaar geleden waren wij als Ekklesiagemeenschap betrokken bij de doorgaande viering in de Bethelkapel die het Armeense gezin Tamrazyan voor uitzetting moest beschermen. Een bijzondere ervaring. Ook omdat wij toen met elkaar een manier van vieren hebben gevonden en beproefd die wij als uiterst waardevol hebben ervaren. Vieringen die wij helemaal samen vorm hebben gegeven. Iemand uit ons midden stond op en deelde iets, een gedicht, een tekst, een korte overweging, een gebed. Daarna stilte, misschien een lied en dan stond er weer iemand op om iets te delen. De bijdragen en de volgorde waren niet afgestemd op elkaar. En toch klopte het… op heel bijzondere wijze.

Nu, ruim een jaar verder, kunnen wij door het corona-virus onze vieringen even niet op de gebruikelijke wijze houden. Zou het een idee zijn om op een Bethel-kapel-achtige manier via de website met elkaar verbonden te blijven? Iedereen die dat wil die stuurt een tekst, een gedicht een (link naar een) lied, of een korte overweging naar: ……. En alles wordt op de website geplaatst en wij mogen erin delen. En weten ons op deze manier ook nu als gemeenschap verbonden met elkaar.

Dit gedicht van Corja Menken-Bekius als een aftrap van mijn kant. Een gedicht bij de vroege lente die wij nu om ons heen ervaren. En misschien een bemoedigend gedicht in deze weken…

Met een hartelijke groet,

Christiane

Vertrouwen

 

Ik zie haar eerste bloei

nog op het kale hout

en vraag bezorgd

vanwaar die vroege groei

de nachten nog zo koud

 

de boom zegt niets

maar bloeit mij aan

alsof haar zachte kracht

de strengste vorsten

zal weerstaan

ook deze nacht.

 

Corja Menken-Bekius

 

Vergezichten – van Rob

Rob verblijdt de Schola geregeld van overwegingen, gebaseerd op delen van de liederen van Oosterhuis. Hier is de laatste voor de vakantie

Het wonder van … - van Corrie

het wonder van water

ervaar je bij droogte

 

het wonder van het gewone

ervaar je als alles ongewoon is

 

het geschenk van gastvrijheid

ervaar je als je vluchten moet

 

het geschenk van goed slaap

ervaar je bij nachten vol onrust

 

het wonder van thuis ervaar je

na een periode van tentenkampen

 

het geschenk van vrijheid ervaar je

als onderdrukking eindigt

 

het wonder van het vrije woord ervaar je

als je weet hebt van censuur

 

het wonder van de vreugde ervaar je

als er licht in je verdriet komt.

 

Marinus van den Berg

Hemel en aarde – van Rob

Rob stuurde ons een overdenking n.a.v. hemelvaart. Hier vind je de tekst.

internationale troost uit Taizé – van Jan

Contact

Hoe kunnen we nú gemeenschap zijn met elkaar en elkaar nabij zijn? Gelukkig is er in deze tijd naast fysieke ontmoeting ook de mogelijkheid elkaar op andere wijze te ontmoeten. Velen van u zullen vermoedelijk contacten met anderen onderhouden. En ook onze bezoekersgroep, die nu al veel telefonisch contact heeft met mensen uit onze gemeenschap, kan hierin een rol spelen. Als u contact op prijs stelt of denkt dat iemand anders dat doet kunt u dat laten weten aan Marijke Nuiver: marijkenuiver@gmail.com

Kindernevendienst@Home

Beste kinderen uit de Ekklesia,

Het is een heel rare tijd. Er is nu geen school en alle clubjes gaan ook niet door – en er is nu ook geen kerk.  

We kunnen dus niet verder werken aan ons kinder-veertigdagenproject en we kunnen niet verder schilderen aan het drieluik, waar we zo mooi aan zijn begonnen.  

Het zou echt jammer zijn als we dat mooie drieluik nu helemaal niet af kunnen maken.  

Daarom willen wij jullie vragen of jullie thuis aan het drieluik verder willen werken. Jullie kunnen elke week thuis iets tekenen of knutselen. Later – als er weer kerk is – gaan we dan samen alles op het drieluik plakken.  

Wil je weten wat je dan kunt maken? Houd daarvoor de nieuwsbrief en/of de website van de Ekklesia in de gaten (www.ekklesialeiden.nl). Daar staat elke week op zondag een nieuw teken- of knutselidee. Samen met een verhaal en misschien met nog meer ideetjes. Er is dus elke zondag iets voor jullie ouders én iets voor jullie kinderen. Zo kunnen jullie ook thuis samen vieren en ook thuis verder gaan met het veertigdagenproject.  

Is dat alles? Nee! Want kerk-zijn, dat doen we met elkaar. Ook in deze rare tijd. Heb jij misschien zelf een tekst, of een (strip)verhaal, of een tekening of een filmpje of een gebed of nog iets anders wat je met alle kinderen en grote mensen in de Ekklesia wilt delen? Heel graag! Stuur het naar webmasterekklesia@gmail.com, dan wordt het op de website geplaatst.  

En maak ook een foto van wat je hebt getekend of geknutseld en stuur dat op. Dan hoeven wij niet zo lang te wachten tot we het kunnen bewonderen! 

Wij zijn benieuwd naar jullie bijdragen! 

Wij wensen jullie toe dat deze rare tijd nu ondanks alles ook een goede tijd zal zijn. En wij wensen jullie en de mensen om jullie heen het beste. 

 Groetjes, 

Marieke, Inka, Tessa, Pieter, Joost, Roos, Willeke, Stefan, Janet, Petra, Wim, Rob, Jan en Christiane (de leiding van de kindernevendienst en de Ekklesia-kunstenaars van het drieluik) 

Met elkaar verbonden blijven in tijden van corona

Lieve mensen,

We maken een bijzondere periode door. Veel mensen zijn bezorgd over de eigen gezondheid en die van anderen. Door de maatregelen die nu gelden kunnen we elkaar niet meer op de gewone manier ontmoeten; onze zondagse vieringen en ook alle andere activiteiten zijn afgelast of ze vinden op een andere manier plaats, bijvoorbeeld via de digitale media.
De oproep vanuit de overheid om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, zorgt ervoor dat veel mensen meer dan ooit aan huis gebonden zijn. Dat kan voor praktische problemen zorgen en  het gemis aan contacten kan juist nu extra voelbaar zijn.

In deze tijd zijn er ongetwijfeld ook in onze Ekklesiagemeenschap zowel mensen die misschien wel wat steun kunnen gebruiken en anderzijds mensen die zich afvragen wat zij nu voor een ander kunnen betekenen. En natuurlijk is het meestal niet zo zwart wit. Als mens zijn wij immers allebei. Wij zijn allemaal behoeftig. En wij hebben iets te geven. Misschien vindt u het bijvoorbeeld wel fijn als nu even iemand wat boodschappen voor u kan doen. Maar wilt u wel graag weer een ander gaan bellen…

Heeft u zelf misschien een idee hoe wij in deze tijd gemeenschap kunnen zijn met elkaar? Of een idee hoe u vanuit de Ekklesiagemeenschap een ander zou willen ondersteunen? Of zou u het prettig vinden om vanuit onze gemeenschap nu op de een of andere manier steun te krijgen? Of allebei? Wij zijn benieuwd naar alle ideeën en naar alle wensen. Creativiteit genoeg in ons midden!

Hierbij hoeven wij als Ekklesia uiteraard niet alle wielen zelf uit te vinden, er zijn immers reeds tal van initiatieven ontstaan, zowel landelijk als ook initiatieven van buren, waar wij graag op wijzen en waar wij zelf aan mee kunnen doen of gebruik van kunnen maken.

Wij zijn benieuwd. En wij zullen dan wel kijken of wij iets kunnen beginnen, verbinden of faciliteren.

Hartelijke groet, Marijke Nuiver (marijkenuiver@gmail.com) en Christiane van den Berg (christianevandenberg@ekklesialeiden.nl)

Lieve Ekklesia - van Vera

De eerste keer geen volle kerk met Pasen

Het is anders, minder vertrouwd

samen vinden we nieuwe vormen rond oude woorden

we trekken anderen mee,

soms ongemerkt

online nieuwsbrieven als lopend vuurtje

God laat ons niet los.

Kom, laten we samen optrekken,

In eenvoud, vanuit huis of tuin,

 

elkaar tot zegen zijn.

Samen optrekken – Pasen 2020 van Vera

Lief kind, twee jaar

De eerste woordjes

we prijzen je de hemel in!

“Zon”, “maan”, “aardbei”

Opeens rolt de eerste zin uit je mond: “Papa? Eten!”

Je straalt er van.

 

De eerste pijn

bloed op je kleine vinger

een buil op je hoofd

dikke tranen, troosten, samen op de grond

Tot er weer een lach doorbreekt

Je krabbelt overeind en trekt mij mee.

 

Lief kind, zes jaar

De eerste keer een dichte school

je mist het

en ik bewonder je veerkracht:

je piekert niet, staart je niet blind

maar beweegt mee

op het ritme van de dag.

 

Een glimlach op mijn gezicht als je vraagt “Kan de juf mij verstaan?”

Het instructiefilmpje van de juf opgenomen in de klas is zo vertrouwd, net alsof ze je hoort!

Je bent trots als je je werkjes af hebt voor die dag

Je staat op en gaat spelen

Moe en voldaan ga je slapen

Morgen weer een nieuwe dag.

Passie in glas - van Corrie

Soms valt alles stil

soms ben je alleen stil

de kracht van wat je raakt

verstilt

 

soms is er alleen kijken

de stilte scherpt je blik

in de stilte zie je anders

 

soms is er alleen vermoeden

je ziet niet wat je ziet

je ziet meer dan je ziet

 

je ervaart in de stilte

woordeloos

passie en compassie

 

passie in glas

gestolde compassie

een lichtpunt dat je optilt.

(Marinus vd Berg)

De kracht van Licht – van Corrie

Annemiek Punt, glazenier

Christus als tuinman – van Corrie

Pasen 2020 vier ik samen met mijn magnolia! – van Monique

Heel veel Palmpasen – van heel veel kinderen

Klik op de foto, dan zie je ze allemaal!

Drie dagen van Pasen - Leerhuis - Jan Delhaas

In deze barre tijd wordt ons veel afgenomen, maar ook veel geschonken. Zoals nieuwe mogelijkheden om met elkaar in contact te zijn. En dit is dan ook zo’n buitenkans: om in de aanloop naar Pasen, midden in de Goede Week in een nutshell, een notendop, iets te zeggen over de samenhang van de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paaswake en de Paasmorgenviering. Een mini-leerhuis, zeg maar. Klik hier voor dit leerhuis.

Op #berenjacht voor Palmpasen - van Monique

Sinds vorige week zetten steeds meer mensen een beer in hun vensterbank, zodat kinderen letterlijk op #berenjacht kunnen gaan tijdens hun dagelijkse wandeling. Ik vind deze landelijke actie zowel leuk als lief. Passend bij de tijd van het jaar gaf ik mijn beren een palmtak in de poot. En Poes kreeg een bloemenketting om, alleen voor de foto.

toespraak - van Rob

Mijn beste scholavrienden en –vriendinnen.

Wij verkeren nu in “ballingschap”: we zijn verstoken van elkaars gezelschap. We horen tijdelijk “geen andere stemmen dan de onze”. Want “geen kreet komt van de muren rondom”. Maar laat ons desondanks “een van geest zijn, onverdeeld van hart”. En bedenk: ooit zullen we weer “samen zingen, lachen gelukkig zijn”. Dat staat vast.

Ik weet het: “Het ene geslacht komt en het andere gaat”, maar nu nog even niet, stel ik voor. “Honderd bloemen mogen bloeien”, dat motto heeft toch wel mijn voorkeur. Let intussen op, allemaal: word geen “niksers, leeghoofden”, maar houd het brein scherp en actief. Ikzelf maak daarom elke dag een ommetje, door weer en wind. En wat valt mij daarbij op? “De oostenwind die knakt mij niet, de westenwind verstrooit mij niet en alle winden, her en der, waaien mijn stengel niet omver.” Dat stelt me gerust. Vooral dat laatste.

Zeker, het vlees is zwak. Ook het mijne. Dus ik denk onwillekeurig: ach, was ik nu maar “aan zee gelegen”, lekker “zwemmen en varen, lopen de branding in”, ook al is dat niet goed voor mijn “schoonheid” en eindig ik met een “verbrand gezicht”. Maar we moeten nog even geduld hebben. “Woorden en wonderen zijn er zeker nog niet genoeg”. En uiteindelijk: “Dag van vandaag, vervreemd, hereigend, zoekgeraakt, hervonden”. Het gaat zeker gebeuren. Intussen “wijzen de leefregels de weg van het recht”.

Het valt mij inmiddels wel op wat er zoal “in mensen omgaat aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid”. Want “dit ene weten wij” toch in deze “duistere uren”: “Niemand leeft voor zichzelf”.

Wij Scholaleden leven gelukkig niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor elkaar. Pas goed op jezelf allemaal en laten we goed contact blijven houden. We komen dan rijker uit deze bijzondere periode tevoorschijn. “Waar vriendschap en liefde is, daar is God”.

Hartelijke groet!

Rob.

(tekst, voorgelezen tijdens videobijeenkomst Scholaleden 2 april 2020)

Warmte als liefdevolle energie – van Hans

We leven in een coronacrisis en in een eenzaamheidscrisis. Premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander noemden in hun prima toespraken tot ons als volk van Nederland ze allebei, ze als het ware typerend als de uitdaging van nu. De koning vroeg daarbij ook aandacht voor drie dingen, namelijk alertheid, solidariteit en warmte. Het is wel een beetje de vraag of de m.i. echt noodzakelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen, het ons wel gemakkelijk maken het eenzaamheidsgevaar het hoofd te bieden. Los daarvan geef ik echter graag wat aandacht aan wat de koning in de trits in zijn speech de laatste wenselijkheid noemde: warmte.

            Vaak staan we er niet bij stil, dat voor anderen niet alleen onze daden belangrijk kunnen zijn, maar ook onze attitude jegens hen, inclusief onze woorden en energie. Woorden kunnen warm zijn, maar ook koud, ja ze kunnen zelfs diep kwetsen, soms onbedoeld, maar niettemin hard aankomen. Zeker in een tijd waarin het ‘gelijkhebberig redeneren’ en ‘het kritisch jegens elkaar zijn’ hoog scoren, speelt dit. Zelfvertrouwen en niet al te gevoelig zijn lijken daarom in deze moderne tijd geen overbodige luxe volgens psychologen. Helaas hebben we ook zelf niet altijd genoeg zelfvertrouwen. We zien dat soms wel bij onszelf, maar te weinig bij de ander helaas, dus er geen blijk van gevend dat ook anderen kwetsbaar kunnen zijn. Door het coronagevaar heerst er bovendien extra angst bij ons. Sommige politici spelen er zelfs, zoals bleek bij het recente Kamerdebat, op in. Een kritisch Kamerdebat is goed, maar ook daarbij is het immers goed te bedenken dat het de toon is die de muziek maakt. Ministers treden niet voor niets terug, ook al kan oververmoeidheid daarbij mede een rol hebben gespeeld. Wat we in deze tijd en zeker nu met de coronacrisis nodig hebben, is elkaar innerlijk versterken, in plaats van anderen psychologisch verzwakken, ook al is het maar met kritiek in houding en in woord. Innerlijk versterken? Ja anderen laten merken of het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Ieder mens heeft immers waarde. Nelson Mandela zei eens: “Als ik iemand iets goeds zie doen, geef ik hem of haar een compliment en als ik hem of haar iets fout zie doen, bied ik mijn hulp aan’.

            Warmte kun je ook vertalen met liefdevolle vriendelijkheid, een bekend begrip of waarde van Boeddha. Warmte is in wezen een vorm van liefde. Mensen zijn daar gevoelig voor, al is het maar in de vorm van een een warme glimlach, een (stevig) schouderklopje of een attent telefoontje. Het behoeft geen nader betoog dat dit alles ook vandaag geldt, nu sociale bijeenkomsten, ja zelfs kerkdiensten en ook het marktgebeuren tot het minimum worden beperkt. Elkaar lichamelijk warmte geven kan vandaag minder goed of moeilijk, gezien de voorschriften afstand te bewaren. Laten we daarom ons best doen elkaar in innerlijke of geestelijke zin liefdevolle warmte te geven. Wie weet hoe creatief de coronacrisis ons daarin nu maakt. Misschien is die dan nog ergens goed voor. Mogelijk kan die warmte-uitstraling ons tevens helpen te midden van de uitdagingen van nu positief te blijven en de moed er in te houden.

Haiku - van Desirée

ik ging op weg naar
naar God mag weten waar om
om ooit op een dag

Kind in mij – van Desirée

Indringers – van Rob

tekening – van Vera

Van Jacqueline

Telkens komen bij mij de eerste regels van dat prachtige liedje van Ramses Shaffy naar boven: het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen…. (te beluisteren via bijv. Spotify). Vanmorgen leek het hier op straat ook zo stil.

Kijk ik normaal gesproken elke morgen naar buiten dan zie ik huppelende kinderen op de stoep, ouders met bakfietsen vol voorbij komen, veel auto’s die langs razen.
In de buurt immers drie lagere scholen. Vanmorgen was het stil in Leiden. Een stilte die we niet meer gewend zijn.

Een merel in mijn sierappelboom, ik verbeeld me dat dit dezelfde merel is als vorig jaar. Hij vloog toen volhardend tegen mijn ruiten aan. Nu er vogels (sperwers?) op het raam zijn geplakt, doet hij dat niet meer. Maar hij trakteert me wel op zijn lied. Heel goed te horen door de rust buiten.

We gaan door een lastige en bizarre tijd als mensen. Laten we elkaar geestelijk vasthouden en proberen te genieten van wat de natuur ons schenkt.
Ik wens iedereen een mooi merel lied toe.

Veel lieve groeten, Jacqueline

https://www.youtube.com/watch?v=SqdN0HTd4nQ

 

Hoe kan ik een betekenisvol leven leiden, Van Henk

Ik kwam op Nieuw Wij een interessante boekbespreking tegen, die ik de moeite waard vond om te delen

https://www.nieuwwij.nl/achtergrond/hoe-kan-ik-een-betekenisvol-leven-leiden/

Psalm - van Wim

 

O, hoe gebrekkig sluiten de grenzen van de mensenstaten!

Hoeveel wolkjes drijven straffeloos over,

hoeveel woestijnzand sijpelt niet van land naar land,

hoeveel steentjes rollen niet in provocerende sprongetjes

bergafwaarts naar vreemde landerijen.

Wislawa Szymborska

Einde en begin, pagina 193, verzamelde gedichten, uitgave Meulenhoff 2019

 

korte gedachte

Laten wij vooral alle grenzen open houden, hoeft niet fysiek.

Laten we alle steentjes laten rollen, corona mag niet ons zicht niet belemmeren.

Laten we ook oog houden voor migratie, klimaat en nieuwe dictaturen.

Vooral blijven letten op alle vormen van nieuwe solidariteit.

 Wim

Rondje Roomburgerpark - van Bep

Het broedseizoen is uitgebarsten:

Licht, zon, eindelijk lente!

Populieren laten hun rode katjes vallen

en een aardhommel bromt luid.

Speenkruid staat in volle bloei,

voorzichtige dotters in knop.

“Mij spreekt de blomme een tale”.

Koolmezen zingen creatief met slechts twee tonen.

Ook Corona bedwingt het voorjaar niet!

Zacht groen duwt zich met kracht uit de grond.

Midden in de sloot

komt de burcht van de meerkoeten op hoogte.

Forsythia, narcis, kornoelje en sleedoorn

houden lentemodeshow.

Zachtroze bloesem langs het pad

overvloedig subtiel.

Levenskracht, licht op onze weg –

nodig als brood na deze grijze winter.

Ik drink het in als een spiritueel zonnepaneel:

Gods eigen energie!

De kunst van langzaam leven - van Klazien

 Als we luisteren naar het ritme van de aarde, 
als we de seizoenen, de overgang van winter naar lente, 
van dag naar nacht ernstig nemen, 
dan ontkomen we er niet aan om langzamer te leven, 
om de deugd van de traagheid te leren.
Het gaat hier niet om traagheid als gebrek aan ijver,
als lusteloosheid of luiheid.
Dit zou voorbijgaan aan de kracht, aan de energie van de schepping.
Het gaat hier om eerbied voor de dingen die als schepping op ons afkomen.

Willen we de volheid er van beleven,
willen we de energie werkelijk inzetten voor het goede, 
willen we  meer beantwoorden aan het mens zijn,
dan moeten we ons veel meer oefenen in de kunst van het langzame leven.

Dat betekent dat we niet op drie plaatsen tegelijk willen zijn en niet drie dingen tegelijk willen doen,
dat we minstens één halve dag per week,
minstens een dik half uur per dag niet werken,
stoppen en stilstaan, met milde open aandacht,
zonder oordelen, zonder iets te willen bereiken.

Het betekent ook dat we leren aanvaarden wat we niet veranderen kunnen en het geduld hebben om te zien wat we wel veranderen kunnen. 

Het betekent dat wij ons concentreren op één zin, 
op één ademhaling om die rust te hervinden en veel bewuster de tijd te beleven.

Het betekent tenslotte dat we veel meer aandacht hebben voor ieder mens, 
voor ieder ding om ons heen en voor onszelf.
In een wereld, een maatschappij, in ons onderwijs lijkt dit bijna onbegonnen werk…

We zouden elkaar hierbij kunnen helpen.

 

Thomas Merton

Zomaar wat gedachten op maandagmorgen 16 maart 2020

Buiten een zondagse stilte,
maar geen kerkklokken.
Weinig verkeer in de straten,
weinig verkeer in de lucht.

Op de radio: geen files.
Geen files, hoelang is het geleden dat we dat hoorden?

Gaan we door deze crisis een stukje van onze klimaatdoelen realiseren?
Is het de moderne versie van de zondvloed?

Een lege agenda,
tijd om andere dingen te doen,
lezen, wandelen, werken in de tuin,
lente!

Laten we, naast onze zorgen, vooral genieten van de tijd die we hebben om stil te staan bij andere dingen.

 

Paulien

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden