Ekklesia Leiden

Kinderen & Jeugd

Informatie

Ouders met kinderen van 0 – 18 jaar

Geloofsopvoeding is niet vanzelfsprekend in een tijd waarin misschien de meeste mensen die je kent niets hebben met kerk en geloof. De ondersteunende context waarbinnen je als ouder niet echt zelf over geloofsopvoeding na hoeft te denken omdat je gewoon mee kunt doen met anderen en je kinderen vanzelfsprekend van alles krijgen aangereikt, is er niet meer. En bovendien is het leven al zo vol. Je bevindt je als ouder in het spitsuur van het leven. Kerk en geloofsopvoeding voelen dan al gauw als nog iets erbij.

Tegelijkertijd verlang je misschien juist naar rust in de hectiek van alledag. Naar kleine en haalbare rituelen die het leven vorm geven en verdiepen. Naar vormen die helpen om stil te worden, om aandachtig te zijn. Voor jezelf en voor je kinderen. En wellicht wil je je kinderen graag doorgeven wat je voor jezelf als waardevol hebt ervaren. Verhalen. Waarden.

It takes a village to raise a child’, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor geloofsopvoeding. In de Ekklesia ontmoeten ouders elkaar en onderzoeken met elkaar hoe zij in deze tijd en in hun levensfase vorm kunnen geven aan hun leven en aan hun gezin.

Lees hieronder wat de Ekklesia kan bieden voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Voor de ouders

Wat biedt de Ekklesia?

Doop en kinderzegen

Wat hoop je je kind mee te geven met de doop? Wat betekent dit ritueel? Wat betekent het voor jou? Hoe kan dit oeroude ritueel je als ouder ondersteunen en bemoedigen? Met elkaar gaan wij tijdens de doopvoorbereidingsavonden op zoek naar antwoorden op deze vragen en bereiden wij de doopviering inhoudelijk voor.

Een paar keer per jaar zijn er doopvieringen in de Ekklesia. Dat zijn feestelijke vieringen waarbij ook de kinderen betrokken zijn en de dopelingen welkom heten in de gemeenschap. Voor wie de keuze van de doop aan het kind wil laten is er ook de mogelijkheid van een kinderzegen. Om je kind aan te melden voor een doop of kinderzegen en voor informatie over de eerstvolgende doopdata kun je contact opnemen met het secretariaat via leden@ekklesialeiden.nl

Heb je vragen rond doop of kinderzegen of vind je het prettig om kennis te maken met de pastor?

Neem contact op met Christiane van den Berg via onderstaand e-mailadres:

christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

Terugkomavonden voor doopouders

Twee keer per jaar zijn er terugkomavonden voor doopouders en andere geïnteresseerden uit de Ekklesia rond een thema. Tijdens deze avonden zijn we te gast bij één van de ‘Kind en geloof’-groepen die de Ekklesia rijk is

‘Kind en geloof’-groep

Op elke tweede maandag van de maand komt op Rapenburg 100 een ‘kind en geloof’-groep bij elkaar. De deelnemende ouders bepalen met elkaar de invulling van de avonden. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld: wat hoop je je kinderen eigenlijk mee te geven (en wat wil je ze vooral niet mee geven)? Wat zijn leuke kinderbijbels? Hoe reageer je op de vragen van je kinderen? Hoe vier je de feesten met je kinderen? Of het ervaren van improvisatietheater en het gesprek over de vraag wat dit met geloofsopvoeding te maken heeft.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in de ‘Kind en geloof’-groep?

Neem contact op met Inka Zahn via onderstaand e-mailadres:

insaza2013@gmail.com

0 – 4 jaar

Peuters & Kleuters

‘Kerk op schoot’-viering

Ouders geven aan graag ook samen met hun jonge kinderen te willen vieren. Voor ouders en jonge kinderen is er daarom binnenkort op de tweede zondag van de maand een ‘Kerk op schoot’-viering. Aan het begin van deze viering is er gewoon crèche en zijn de ouders in de kerk. Na de overweging en de daaropvolgende muziek verlaten de ouders de kerk en gaan naar de crècheruimte. Daar vieren zij samen met hun kinderen een korte en eenvoudige ‘Kerk op schoot’-dienst.

Heb je vragen over de ‘Kerk op schoot’-viering of heb je zin om mee te doen: neem contact op met Dick van Rijn via d.a.vanrijn@gmail.com of Christiane van den Berg  via christianevandenberg@ekklesialeiden.nl.

Crèche

Op alle overige zondagen is er opvang voor de allerkleinsten. Ook tijdens de vakanties.

Het is handig om je kind naar de crèche – gezien het tijdstip – iets te eten en te drinken mee te geven. Ook natuurlijk dingen als luiers/spenen/doekjes.
Clémentine en Lieke zullen hun uiterste best doen jullie kinderen een leuke tijd te bieden. Maar mochten jullie kinderen zich echt niet op hun gemak voelen dan zullen zij contact opnemen met jullie. Het is daarom handig even telefoonnummers uit te wisselen bij de overdracht.

Heb je vragen over de crèche: neem contact op met Marit van der Toorn via maritvandertoorn@gmail.com of Christiane van den Berg via christianevandenberg@ekklesialeiden.nl.

Begeleidsters van de crèche

Sinds het voorjaar van 2019 zijn Clémentine en Lieke de vertrouwde gezichten van de crèche. Lieke en Clémentine zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Lieke

Lieke is 18 jaar oud en woont in Hazerswoude. Ze volgt de opleiding management assistent in Gouda. Ze heeft ervaring met het oppassen op jonge kindjes, biedt veiligheid en vermaakt de kinderen graag door mee te gaan in hun spel. Ze heeft erg veel zin om in de Ekklesia de crèche te bemensen.

Clémentine

Clémentine is 22 jaar oud en studeert aan de Universiteit Leiden. Al langere tijd past zij op met name op kinderen van jongere leeftijd. Ze houdt ervan met kinderen te spelen en ze te verzorgen als dat nodig is. Ook verzint ze graag allerlei spelletjes om hen te vermaken en ziet er naar uit dit bij onze crèche te doen.

4 – 12 jaar

Kinderen op de basisschool

Kindernevendienst

Voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar is er op zondag tijdens de ‘dienst van het woord’ (dat wil zeggen: lezing, overweging en de liederen daaromheen) kindernevendienst. De kinderen nemen het licht van de Paaskaars mee en gaan – uitgezwaaid door een lied – naar hun eigen viering. Soms volgen de kinderen hun eigen programma, soms zijn het programma van de kinderen en de series in de ‘grote kerk’ op elkaar afgestemd. Gedurende de Adventtijd en de Veertigdagentijd zijn de kinderen met een project bezig dat in de grote kerk begint.

Kerst, Pasen en Palmpasen zijn bijzondere en feestelijke vieringen voor de kinderen. Daarnaast is er de jaarlijkse kinderdienst die door kinderen zelf wordt vormgegeven. Af en toe zijn er bijzondere vieringen voor jong en oud.

Kinder-agapè-viering

Eén keer per maand, (ook) op de tweede zondag van de maand (vanaf november), is er een speciale kindernevendienst waarin de kinderen met elkaar hun eigen tafelviering houden: een agapè-viering met chocomel en krentenbollen. De kinderen komen dan pas vlak voor de zegen terug in de grote kerk. Daardoor hebben zij meer tijd voor hun eigen programma.

Heb je vragen over de kindernevendienst of vindt je het leuk om ook iets te doen rond kinderen in de Ekklesia: neem contact op met Petra Leijdens: pleijdens23@gmail.com, Inka Zahn: insaza2013@gmail.com of Christiane van den Berg: christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

Let op:
Tijdens schoolvakanties is er geen kindernevendienst (behalve gedurende de Adventtijd of de Veertigdagentijd. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn tijdens de vakanties van harte welkom bij de crèche!

Valt een vakantie in de Adventtijd of de Veertigdagentijd, dan is er wel kindernevendienst.

12 – 18 jaar

Jongeren op de middelbare school

Rapenburgtijd

Op de tweede zondag van de maand is er voor de jongeren tijdens de vieringen in de Hooglandse Kerk ‘Rapenburgtijd’. Ruimte voor gesprek en voor ervaring. Soms met thema’s gekoppeld aan het thema van de Ekklesia. Voor komend jaar staat het thema ‘duurzaamheid’ centraal.

Regelmatig gaan de jongeren samen op pad. Bijvoorbeeld naar een hindoetempel of naar een moskee om te ervaren hoe andere mensen vorm geven aan hun geloof.

In de Kerstnacht en in de Paasnacht eten de jongeren samen in Leiden of aan het strand. Ze doen dan bijvoorbeeld samen een spel of maken een gps-wandeling. Daarna gaan ze samen naar de viering van de Ekklesia waar ze actief bij betrokken zijn.

Jongerenkamp

Eén keer per jaar gaan de jongeren samen op kamp. Op een leuke locatie in de natuur liefst aan water worden spellen gedaan, vuurtjes gestookt, verhalen verteld, gelachen, en samen gegeten. Tijdens dit weekend wordt ook de jongerendienst voorbereid.

Heb je vragen of wil je meedoen: neem contact op met Helma van Overbeeke: h.voverbeeke@gmail.com of met Christiane van den Berg: christianevandenberg@ekklesialeiden.nl.

Komende activiteiten 0-18 jaar

Agenda

Geen activiteiten

Wil je op de hoogte blijven van Ekklesia-activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders?

Stuur een mailtje naar Marieke Both (mariekeboth79@gmail.com) om relevante informatie per mail te ontvangen.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover