Ekklesia Leiden

gemeenschap Online

De Ekklesia Leiden wil mensen inspireren via haar vieringen en meditaties. Daarvoor zijn er iedere zondag de Hooglandse Vieringen. Veel mensen wonen die bij. Anderen kiezen ervoor om de vieringen thuis mee te maken via YouTube. Dat kan op het vertrouwde moment op zondag om 12 uur, maar ook op ieder ander moment daarna dat beter uitkomt.

Via ons YouTube kanaal wil de Ekklesia proberen naast haar leden ook mensen van buiten de Ekklesia Leiden te inspireren. Daarvoor zullen er de komende tijd naast de vertrouwde vieringen ook nieuwe formats worden ontwikkeld en op het kanaal worden gezet. Denk daarbij aan korte meditaties, dagsluitingen, interviews, dialogen over thema’s die in de samenleving spelen en liederen van de Schola.

Henk Schouten heeft wat korte overwegingen rond Pasen gemaakt . Ze staan ook op ons YouTubekanaal, maar hieronder staan links rechtstreeks ernaar toe.

Via deze knop komt u op het YouTube kanaal van de Ekklesia Leiden

overwegingen

Thomas Hoe kom je tot je geloof? – Henk Schouten

Petrus, heb je mij echt lief? – Henk Schouten

de Emmaüsgangers – Henk Schouten

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover