Ekklesia Leiden

Wie wij zijn

Historie

De Ekklesia Leiden is onder de naam Leidse Studenten Ekklesia (LSE), vanuit het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in de jaren zestig/zeventig van de vorig eeuw, gegroeid naar de huidige oecumenische geloofsgemeenschap.

De Ekklesia beweegt zich in de wereld rond Universiteit en Hogeschool. Zij voelt zich daarbij verbonden met de geloofsgemeenschappen in Leiden, in de Leidse Regio en in heel Nederland. De Ekklesia biedt ruimte voor bezinning, inspiratie, rust en ontmoeting rond de zondagse vieringen in de Hooglandse kerk. Daarnaast zijn er in haar eigen pand Rapenburg 100 allerlei activiteiten zoals maatschappelijke projecten, meditatie, gezamenlijke maaltijden, Taizévieringen, lezingen en gespreksgroepen. De Ekklesia beseft dat er vele manieren zijn om spiritualiteit vorm te geven en respecteert daarom de verschillende levensbeschouwingen.

Vrijzinnig & Oecumenisch

Inspiratie

Binnen de christelijke traditie kenmerkt de Ekklesia zich als buitengewoon vrijzinnig. Zij vindt de vragen over geloof en leven belangrijker dan de antwoorden. De officiële leer van de kerken vindt zij ondergeschikt aan de vraag hoe we de wereld tot een betere plek kunnen maken. De Ekklesia zoekt daarbij naar het nieuwe en vernieuwende. Zij laat zich daarbij nadrukkelijk inspireren door het christendom, maar ook door andere religies waarmee zij expliciet de dialoog zoekt, zonder haar eigenheid op te geven.

Jong & oud

Verbinden

De Ekklesia streeft ernaar de verbinding tussen jongeren en ouderen, studerenden en niet-studerenden binnen de gemeenschap te versterken.
De Ekklesia is maatschappelijk geëngageerd. Velen zetten zich in voor elkaar en voor anderen, vanuit de hoop op een betere wereld van vrede en gerechtigheid. De Ekklesia ondersteunt maatschappelijke projecten en zet daarvoor geld en mensen in.

Vieren & leren

Ontmoeten

In de Hooglandse vieringen ontmoeten wij elkaar iedere zondag. Daarnaast heeft de Ekklesia een scala van werk- en gespreksgroepen, en organiseert meditaties, leerhuizen en lezingen. Zij is een Vereniging waarin de leden het beleid bepalen. Als Vereniging kon zij zo een eigen pastor aanstellen voor de pastorale zorg. Overigens drijft de Vereniging volledig op vrijwilligers.

Is de Ekklesia iets voor jou?

  • Ben je op zoek naar ruimte voor bezinning, inspiratie, rust en ontmoeting?
  • Wil je op een open, onderzoekende en actieve manier in de maatschappij staan?
  • Ben je op zoek naar jouw diepere drijfveren en levensopvattingen?
  • Hecht je niet aan katholieke en protestantse dogma’s maar zijn vragen belangrijker?
  • Voel je je aangesproken door christelijke normen en waarden maar beschouw je jezelf als vrijzinnig, of ben je zoekend of niet-gelovend in een God?
  • Wil je samen met anderen op een geïnspireerde wijze iets doen voor maatschappij en gemeenschap?

Dan nodigen we je van harte uit eens langs te komen bij een zondagse viering of een doordeweekse activiteit.

Participanten pastoraat en groepen

De leden van de Ekklesia, ook wel participanten genoemd zijn allerlei mensen van verschillende komaf, waaronder oud-studenten, universitair medewerkers en andere betrokkenen. Een belangrijk onderdeel van ons programma is het ‘participantenpastoraat’, dat wil zeggen, het ‘naar elkaar omzien’ en waar nodig elkaar ondersteunen. De Werkgroep Jongeren richt haar activiteiten op kinderen en jongeren (niet studerend). Veel participanten zijn actief binnen tal van werk- en gespreksgroepen of kringen. Er zijn op dit moment ongeveer 16 kringen en gespreksgroepen van participanten. Bij enkele groepen is aangegeven dat er ruimte is voor nieuwe leden.

Koor en muziek

De Schola Cantorum is het vaste koor van de Ekklesia, dat de zondagse vieringen muzikaal ondersteunt. Zij wordt daarbij begeleid door piano en orgel, en soms andere muziekinstrumenten.

Hoewel de medewerking aan deze vieringen veruit de hoofdtaak is van de Schola, biedt zij ook wel eens iets extra, als verandering van spijs en artistieke verbreding.  Sinds voorjaar 2022 staat dirigent Rens Tienstra op de dirigentenbok.

De vaste repetitieavond is de donderdagavond, in de sfeervolle Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat 1 (20.15 – 22.00 uur). De Schola is alleszins laagdrempelig; voor toetreding is zangervaring op zichzelf geen vereiste – wel enthousiasme! – en mocht de maandelijkse contributie ad € 8,50 een bezwaar vormen, dan valt daar altijd over te praten.

Op donderdagavonden ben je van harte welkom in de Lokhorstkerk om eens nader kennis te maken en mee te zingen!

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover