Ekklesia Leiden

Pastores

Pastoraat

Geestelijke zorg

Vanaf 1 september hebben wij een vacature.

vacant

Henk Schouten

schoutendrexhage@hetnet.nl

071 5218 7236

Maria Draaijers

maria.draaijers@gmail.com

06 546 407 86

Japke van Malde

Mijn studie theologie begon ik toen ik in het basisonderwijs werkte en daarna ging ik aan de slag als docent godsdienstige vorming op een pabo. Omdat ik geregeld voor ging in verschillende kerken ben ik vervolgens de predikantsopleiding gaan doen.   

Sinds 2010 ben ik remonstrants predikant in Nieuwkoop en Amsterdam en ik vind het een genoegen om daarnaast gastpredikant in de Ekklesia te zijn, want dat is als het ware mijn “wijkkerk” waarbij ik al jarenlang betrokken ben. 

In mijn opleiding maakte ik kennis met de joodse traditie en uitleg van bijbelse teksten – dat is een blijvende bron van inspiratie gebleven. Ik voel me zeer betrokken bij de situatie in Israël en Palestina, ik heb daar seminars gevolgd, zelf studiereizen georganiseerd voor studenten en ik ben betrokken bij een dialoogproject voor jonge Israëliërs en Palestijnen.

japkevanmalde@gmail.com

071 5142 807

Rob van Waarde

‘Studeren is een intensieve periode die veel kansen biedt en waarin je als persoon gevormd wordt. Binnen een opleiding maken studenten zich kennis en vaardigheden eigen, veelal individueel. Op Rapenburg 100 bieden we ruimte voor de bredere persoonlijke vorming. Leren wat van grote betekenis voor je is, en leren omgaan met wat niet kan. Dat alles hoort bij mens zijn en worden: waar heb je het diepste respect voor, waar sta je voor, wat zijn bronnen van inspiratie en geloof voor je?

Vaak werken we met groepen en teams. Situaties waarin iemand kwetsbaar is, kunnen juist veel kracht opleveren. In een groep kun je groeien en elkaar helpen tot je recht te komen.

Daarom organiseer ik graag activiteiten die concreet impact hebben. Zoals bijvoorbeeld een dialoog met gevangenen. Of een training voor je bestuur of commissie over samenwerken, visie-ontwikkeling en omgaan met verschillen.

Na mijn studie scheikunde heb ik de overstap gemaakt naar de theologie en ben daarin in 2017 gepromoveerd.

rob@rapenburg100.nl

06 419 359 97

Roosmarijn Goldbach

Van jongs af aan ben ik geïntrigeerd door vragen naar de betekenis en zin van het leven. Hoewel ik niet religieus ben opgevoed en lange tijd onwennig in de kerk zat, voelt de LSE inmiddels als een tweede thuis. De liederen van Huub Oosterhuis hielpen mij om de Bijbel beter te begrijpen. De zinnen die mij raken en inspireren zijn:
Heb je naaste lief, die is als jij.
Leer elkaar te bevrijden.
In de kunst, de natuur en vooral in ontmoetingen met de Ander ervaar ik iets van wie God is. Ik hou ervan om Bijbelverhalen en filosofie te verbinden met het dagelijks leven van mensen. Daarom vind ik het leuk en bijzonder om af en toe voor te mogen gaan.

roosmarijngoldbach@hotmail.com

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover