Ekklesia Leiden

Pastores

Pastoraat

Geestelijke zorg

Christiane van den Berg-Seiffert is de participantenpastor binnen de Ekklesia. Je bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om door te praten over iets wat u bezighoudt. Dat kunnen geloofs- of levensvragen zijn en rituelen rond de grote momenten in een mensenleven, zoals ziekenzalving, uitvaart, trouwviering of doop. Je kunt Christiane aanspreken na de zondagse viering of bereiken via christianevandenberg@ekklesialeiden.nl of via 06 215 155 89.

Zet het blauw
van de zee
tegen het
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op

 

– Willem Hussem

Opeens is er wind. Terwijl er eigenlijk niet eens zoveel verandert. Alleen die ene witte veeg. – En opeens is de vlakte van het ene blauw de zee en de vlakte van het andere blauw de hemel. Opeens is er een boot. Opeens is er beweging. Opeens is er wind. Opeens leeft het geheel. Als één van de vele Leidse muurgedichten staat dit gedicht tegenover studentencentrum Plexus op een muur.
Dit gedicht drukt uit wat geloven voor mij is. En het drukt uit wat ik in de Ekklesia ervaar. Een gemeenschap van mensen die ‘witte vegen’ zetten. In hun leven, in hun deelname aan de Ekklesia en met hun inzet voor de Ekklesia. Individueel en samen. En dan de ervaring dat er wind is. En ‘woord dat ruimte schept’…

Christiane van den Berg

Geboren in R’dam-Feyenoord. Studeerde theologie en (medische) ethiek in Kampen, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Werkte als predikant (Rotterdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Purmerend), radioprogrammamaker (IKON), geestelijk verzorger, zorgethicus, cliëntenvertrouwenspersoon (Ipse de Bruggen). Vanaf 2009 als freelance predikant, vrijgevestigd geestelijk verzorger, zorgethicus en cliëntenvertrouwenspersoon voor diverse opdrachtgevers. Sinds dat jaar ook in toenemende mate betrokken bij de LSE. Sinds 2017 mediator. Zingt in projectkoren en slaat een aardige bal tennis.

christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

06-215 155 89

Japke van Malde

Mijn studie theologie begon ik toen ik in het basisonderwijs werkte en daarna ging ik aan de slag als docent godsdienstige vorming op een pabo. Omdat ik geregeld voor ging in verschillende kerken ben ik vervolgens de predikantsopleiding gaan doen.   

Sinds 2010 ben ik remonstrants predikant in Nieuwkoop en Amsterdam en ik vind het een genoegen om daarnaast gastpredikant in de Ekklesia te zijn, want dat is als het ware mijn “wijkkerk” waarbij ik al jarenlang betrokken ben. 

In mijn opleiding maakte ik kennis met de joodse traditie en uitleg van bijbelse teksten – dat is een blijvende bron van inspiratie gebleven. Ik voel me zeer betrokken bij de situatie in Israël en Palestina, ik heb daar seminars gevolgd, zelf studiereizen georganiseerd voor studenten en ik ben betrokken bij een dialoogproject voor jonge Israëliërs en Palestijnen.

japkevanmalde@gmail.com

Henk Schouten

schoutendrexhage@hetnet.nl

Maria Draaijers

maria.draaijers@tele2.nl

Roosmarijn Goldbach

Van jongs af aan ben ik geïntrigeerd door vragen naar de betekenis en zin van het leven. Hoewel ik niet religieus ben opgevoed en lange tijd onwennig in de kerk zat, voelt de LSE inmiddels als een tweede thuis. De liederen van Huub Oosterhuis hielpen mij om de Bijbel beter te begrijpen. De zinnen die mij raken en inspireren zijn:
Heb je naaste lief, die is als jij.
Leer elkaar te bevrijden.
In de kunst, de natuur en vooral in ontmoetingen met de Ander ervaar ik iets van wie God is. Ik hou ervan om Bijbelverhalen en filosofie te verbinden met het dagelijks leven van mensen. Daarom vind ik het leuk en bijzonder om af en toe voor te mogen gaan.

roosmarijngoldbach@hotmail.com

Rob van Waarde

‘Studeren is een intensieve periode die veel kansen biedt en waarin je als persoon gevormd wordt. Binnen een opleiding maken studenten zich kennis en vaardigheden eigen, veelal individueel. Op Rapenburg 100 bieden we ruimte voor de bredere persoonlijke vorming. Leren wat van grote betekenis voor je is, en leren omgaan met wat niet kan. Dat alles hoort bij mens zijn en worden: waar heb je het diepste respect voor, waar sta je voor, wat zijn bronnen van inspiratie en geloof voor je?

Vaak werken we met groepen en teams. Situaties waarin iemand kwetsbaar is, kunnen juist veel kracht opleveren. In een groep kun je groeien en elkaar helpen tot je recht te komen.

Daarom organiseer ik graag activiteiten die concreet impact hebben. Zoals bijvoorbeeld een dialoog met gevangenen. Of een training voor je bestuur of commissie over samenwerken, visie-ontwikkeling en omgaan met verschillen.

Na mijn studie scheikunde heb ik de overstap gemaakt naar de theologie en ben daarin in 2017 gepromoveerd.

Rob@rapenburg100.nl

06 419 359 97

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden