Ekklesia Leiden

Diaconie

Introductie

De Diaconie is voor de Ekklesia Leiden een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naasten, van de mensen en van de wereld, om zo concreet gestalte te geven aan de christelijk boodschap. Het gaat om hulp aan mensen in nood, een uiting van onze maatschappelijke betrokkenheid waarbij ontmoeting en wederkerigheid dé kernpunten zijn.

Onze diaconale activiteiten zijn gericht op:

  • vermindering van armoede,
  • sociale gelijkheid,
  • verbetering van mensenrechten,
  • verzoening,
  • verduurzaming van de aarde.

De Diaconie participeert in verschillende (diaconale) overlegvormen in Leiden en sluit waar mogelijk aan bij diaconale projecten van andere organisaties.

Nieuws van de diaconie

eerstvolgende uitgangscollecte

eerstvolgende uitgangscollecte

  Zondag 8 maart a.s. is er een uitgangscollecte voor het project Vivir Juntos/ Ruach in Nicaragua. Het project heeft een woonhuis voor jongeren met een intellectuele beperking samen met hun begeleiders, en een activiteitencentrum. De jongeren worden in hun...

Lees meer
opbrengst uitgangscollectes

opbrengst uitgangscollectes

3 november 2019 Zulu Aid -voor mensen met Aids €530,00 (excl. digitale giften) 24 en 25 december 2019 Yapukepa - voot kansarme bevolking Papua Indonesië € 1103,45 24 en 25 december 2019 Taalgroep Ekklesia Leiden - taalles voor vluchtelingen € 1103,45

Lees meer
Vluchtelingen op Samos

Vluchtelingen op Samos

Vluchtelingen op Samos In de Ekklesia Leiden hebben we voor de vluchtelingen op Samos, twee diaconale acties gehouden. De eerste actie was een gift van 600 Euro voor de aankoop van medicatie (pijnbestrijding en ontworming). De tweede actie ging om het inzamelen van...

Lees meer

Wat wij doen

Financiële ondersteuning aan individuele mensen in nood

Giften uit een fonds van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening. Deze giften lopen bij een beperkt bedrag via de pastores van de Ekklesia Leiden. Bij hogere bedragen beslist het bestuur van de Stichting DFH

 

Financiële ondersteuning aan maatschappelijke projecten

  • Het houden van uitgangscollectes na de viering, voor maatschappelijke projecten. De opbrengst van deze collectes wordt volledig en direct overgemaakt naar het project waarvoor gecollecteerd is.
  • Het geven van extra giften aan maatschappelijke projecten. Voor deze giften hebben we de beschikking over middelen van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) van de Ekklesia Leiden.

Andere ondersteuning aan maatschappelijke projecten

Bijvoorbeeld:

  • Voedselinzameling voor de Voedselbank Leiden
  • Kledinginzameling voor vluchtelingen op Samos
  • Bijeenkomsten ter verdieping van informatie over projecten en diaconie

Wie organiseert het diaconieprogramma?

Het diaconieprogramma wordt gedragen door de hele Ekklesia. Elke geleding kan een diaconale activiteit initiëren. De Stuurgroep Diaconie is verantwoordelijk voor de coördinatie en de dagelijkse gang van zaken.

Daarnaast heeft de Ekklesia een apart hulpfonds wat bij de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is ondergebracht. Het bestuur van de SDFH draagt zorg voor de grote lijnen van het diaconaal gebeuren binnen de Ekklesia, en is verantwoordelijk voor de financiële diaconale gelden.

Voor meer informatie zie het Jaarverslag van de Stuurgroep Diaconie en het Jaarverslag van de SDFH.

Contact: diaconie@ekklesialeiden.nl

Rooster Uitgangscollectes

8 maart 2020   Vivir Juntos  Nicaragua

12 april 2020  Straatpastoraat Leiden

31 mei 2020   Hogar San Jose  Bolivia

september  Onderwijswinkel en Muziekcentrum  Leiden Noord

november  nog niet vastgesteld

24- 25 december 2020  SAVIE Oost Europa én GIL Leiden

Steun onze projecten

Als u een diaconale project van de Ekklesia Leiden wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdragen  storten op het bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. het betreffende project. Zie lijst diaconale projecten Ekklesia Leiden.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden