Ekklesia Leiden

Diaconie

Introductie

De Diaconie is voor de Ekklesia Leiden een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naasten, van de mensen en van de wereld, om zo concreet gestalte te geven aan de christelijk boodschap. Het gaat om hulp aan mensen in nood, een uiting van onze maatschappelijke betrokkenheid waarbij ontmoeting en wederkerigheid dé kernpunten zijn.

Onze diaconale activiteiten zijn gericht op:

  • vermindering van armoede,
  • sociale gelijkheid,
  • verbetering van mensenrechten,
  • verzoening,
  • verduurzaming van de aarde.

De Diaconie participeert in verschillende (diaconale) overlegvormen in Leiden en sluit waar mogelijk aan bij diaconale projecten van andere organisaties.

Nieuws van de diaconie

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Wat wij doen

Financiële ondersteuning aan individuele mensen in nood

Giften uit een fonds van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH). Deze giften lopen bij een beperkt bedrag via de pastores van de Ekklesia Leiden. Bij hogere bedragen beslist het bestuur van SDFH.

 

Financiële ondersteuning aan maatschappelijke projecten

  • Het houden van uitgangscollectes na de viering, voor maatschappelijke projecten. De opbrengst van deze collectes wordt volledig en direct overgemaakt naar het project waarvoor gecollecteerd is.
  • Het geven van extra giften aan maatschappelijke projecten. Voor deze giften hebben we de beschikking over middelen van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) van de Ekklesia Leiden.

Andere ondersteuning aan maatschappelijke projecten

Bijvoorbeeld:

  • Voedselinzameling voor de Voedselbank Leiden
  • Kledinginzameling voor vluchtelingen op Samos
  • Bijeenkomsten ter verdieping van informatie over projecten en diaconie

Wie organiseert het diaconieprogramma?

Het diaconieprogramma wordt gedragen door de hele Ekklesia. Elke geleding kan een diaconale activiteit initiëren. De Stuurgroep Diaconie is verantwoordelijk voor de coördinatie en de dagelijkse gang van zaken.

Daarnaast heeft de Ekklesia een apart hulpfonds wat bij de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is ondergebracht. Het bestuur van de SDFH draagt zorg voor de grote lijnen van het diaconaal gebeuren binnen de Ekklesia, en is verantwoordelijk voor de financiële diaconale gelden.

Voor meer informatie zie het Jaarverslag 2021 van de stuurgroep Diaconie en de Jaarrekening 2021 van de SDFH.

Contact: diaconie@ekklesialeiden.nl

Rooster collectes 2022

Collecte 6 en 13 februari t.b.v de LHBTI stichting.

Collecte 13 en 20 maart t.b.v. de Voedselbank en BijMei, een  maatschappelijk project van de Ekklesia waarbij verse groente wordt geoogst voor de Voedselbank Leiden.

Collecte 17 en 24 april t.b.v. Nes Amin, een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël, en de Stichting COME, die al meer dan veertig jaar dialoogseminars organiseert voor jongeren uit het Midden-Oosten.

Collecte 22 en 29 mei t.b.v. de Ekklesia Taalgroep.

Collecte 26 juni en 3 juli t.b.v. Vivir Juntos in Juigalpa (Nicaragua), een woongemeenschap voor mensen met een intellectuele beperking en hun begeleiders.

Collecte 31 juli en 7 augustus t.b.v. de Voedselbank en BijMei.

Collecte 4 en 11 september t.b.v. de Onderwijswinkel en Muziekcentrum Leiden en waar bijles en huiswerkhulp wordt georganiseerd voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs, die in achterstandsituaties leven.

Collecte 9 oktober t.b.v. de Voedselbank en BijMei.

Collecte in de Adventtijd t.b.v. ‘Passie voor anderen’. De opbrengst wordt verdeeld over de verschillende diaconale doelen van de Ekklesia.

Steun onze projecten

Als u een diaconale project van de Ekklesia Leiden wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdragen  storten op het bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. het betreffende project. Zie lijst diaconale projecten Ekklesia Leiden.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover