Ekklesia Leiden

Ondersteuning aan maatschappelijke projecten

Welke projecten worden door de ons ondersteund?

We ondersteunen bij voorkeur projecten die door leden uit de Ekklesia Leiden worden ingediend. Bij de beoordeling van ingediende projecten wordt o.a. gekeken naar de behoefteomschrijving, naar de visie op een duurzame oplossing en of de kans op financiering door anderen ontoereikend is. Van belang is transparantie en controleerbaarheid, bijv. door middel van website, bulletins.

Onze projecten

De Ekklesia Leiden heeft een 15-tal diaconale projecten. Het gaat om projecten dichtbij (Leiden of Nederland) en projecten veraf (o.a. Nicaragua, Bolivia, Palestina, Zuid-Afrika, etc).

Zie ons boekje ‘Passie voor anderen‘ voor meer informatie over alle diaconale projecten van de Ekklesia Leiden.

Hieronder een lijst met alle diaconale projecten veraf en dichtbij, van de Ekklesia Leiden.

Met een klik op het logo komt u op de website van het betreffende project.

Mocht U onze projecten willen steunen, dan vind U hier de ANBI gegevens.

Doelen dichtbij

Doelgroep

Acties

TAALGROEP

Leiden

Vluchtelingen, volwassenen en kinderen

Taallessen in groepen en individueel(Taalmaatje)

Gezondheidszorg Illegalen Leiden(GIL)

Leiden

Personen zonder geldige verblijfsstatus

Tandheelkundige hulp

ONDERWIJSWINKEL

Leiden-Noord

Scholieren in basis- en voortgezet onderwijs, van wie ouders geen dure bijlessen kunnen betalen

Bijlessen en muzieklessen

STRAATPASTORAAT

Leiden

Dak- en thuislozen

Pastorale zorg

STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN(UAF)

Leiden

vluchteling-studenten

ondersteuning bij studie en werk

VOEDSELBANK

Leiden e.o.

Mensen die niet voldoende geld hebben voor de dagelijkse maaltijden

Doelen veraf

Doelgroep

Acties

COLLATERAL REPAIR PROJECT

Jordanië

Vluchtelingen uit Irak en Syrië en andere slachtoffers van oorlog en conflicten

Noodhulp, gemeenschapsactiviteiten, medische hulp, kleding, Engelse les, yoga, ontmoetingshuis

Stichting COME

Israël en Palestina

Jongeren

dialoogseminars

HOGAR SAN JOSÉ

Bolivia – Cochabamba

Ouderen en kwetsbare mensen

Veiliger woonplek voor 144 bewoners, eten en drinken, kleding, spirituele, lichamelijke en paramedische zorg, activiteiten

NES AMMIN

Israël

Mensen die kennis en ervaring willen opdoen met interreligieuze ontmoeting en dialoog

Internationale woonleefgemeenschap, vrijwilligerswerk, joods-christelijke ontmoeting en interreligieuze dialoog, seminars en cursussen

SAVIE

Oost-Europa

Minderbedeelden

Kinder-zomerkampen, kleding, tehuizen

TOSANGANA

Democratische Republiek Congo

Vrouwen en kinderen

Vrouwencentrum voor jong en oud, training leerkrachten onderwijs, moestuinen

VIVIR JUNTOS

Nicaragua – Juigalpa

Mensen met intellectuele beperkingen

Woonhuis voor mensen met een beperking en hun begeleiders, activiteitencentrum, stimuleren ontwikkeling, voorbeeldfunctie voor omgeving

YAPUKEPA

Indonesië – Papua

Kansarme bevolking van Papua, met name kinderen en vrouwen

Onderwijs, medische zorg en kinderhuizen

ZULU AID

Zuid-Afrika

Mensen met hiv/aids en hun familie

Hiv-counseling, thuiszorg, hospice, reactiveringscentrum, inkomens genererende projecten, moestuinen, schoolgeld projecten

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden