Ekklesia Leiden

Bestuur

Ekklesia Leiden

Ontmoet het bestuur

De Vereniging Ekklesia Leiden kent een Dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het Algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met een aantal bestuursleden met een eigen portefeuille. De bestuursleden zijn:

Robert van der Toorn

Ik kom al jaren in de Ekklesia. Ik speel er regelmatig fluit. Ik ben er getrouwd met Marit en mijn kinderen Kari en Kalle zijn er gedoopt. Op de laatste ALV ben in toe getreden tot het bestuur. Het is mijn ambitie om samen met u gedragen besluiten te krijgen over de grote vragen van de Ekklesia (liturgievernieuwing, huisvesting, versterken organisatie en bijpassende financiën).

voorzitter@ekklesialeiden.nl

Chris Gerritsen

penningmeester@ekklesialeiden.nl

vacature

secretaris@ekklesialeiden.nl

Henk Blanksma

Sinds 2000 woon ik Leiden, en wij, Gertrüd en ik, en onze twee kinderen, hebben toen al snel onze weg naar de Ekklesia gevonden. Sinds 2014 zing ik in de Schola, en verzorg onze website. Ik hoop dat de website, naast visitiekaartje ook de neerslag kan worden van wat ons samenbindt.

 

pr@ekklesialeiden.nl

Myranda Wilbrink

Op zoek naar een oecumenische geloofsgemeenschap kwamen wij jaren geleden in de Ekklesia terecht. Voor mij is de Ekklesia een vertrouwde en dierbare plek, waar ik me, ook door het meezingen in de Schola, zeer betrokken bij voel. Daarom heb ik “ja” gezegd tegen de eervolle vraag of ik in mei 2018 zitting wilde nemen in het bestuur.

Mijn portefeuilles zijn liturgie en pastoraat. Twee zaken die het hart van onze gemeenschap raken. We voelen ons verbonden met elkaar en tijdens de zondagse vieringen bezinnen we ons op dat wat ons ten diepste raakt en in beweging brengt. Vanuit het bestuur neem ik deel aan het Team Vieringen.

wilbrink@ekklesialeiden.nl

Wessel Eijkman

eijkman@ekklesialeiden.nl

Inka Zahn

Ik ben Inka Zahn, van Duitse oorsprong, maar al sinds 2009 in Nederland, waar ik met mijn man en twee kinderen woon. Ik werk als docent Duits voor het Goethe-Institut in Rotterdam en als docent Frans aan de Universiteit Leiden.

In 2012 kwam ik voor het eerst in de Ekklesia terecht en voelde me er vanaf het begin af aan welkom.

Onze twee kinderen werden gezamenlijk door Christiane van den Berg-Seiffert en mijn vader, die vroeger zelf dominee was, gedoopt.

Inmiddels ben ik al jarenlang in de Ekklesia actief: sinds een jaar of 6 als deelnemer aan één van de kind-en-geloof groepen en sinds rond anderhalf jaar als lid van de kerngroep van de kindernevendienst. Vandaar dat ik het heel erg leuk vind om in de toekomst binnen het bestuur van de Ekklesia voor de portefeuille „Jeugd en Jongeren“ verantwoordelijk te zijn. Ik kijk er heel erg naar uit!

 

zahn@ekklesialeiden.nl

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover