Ekklesia Leiden

Bestuur

Ekklesia Leiden

Ontmoet het bestuur

De Vereniging Ekklesia Leiden kent een Dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het Algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met een aantal bestuursleden met een eigen portefeuille. De bestuursleden zijn:

Marijke Nuiver-Bus

.

E

voorzitter@ekklesialeiden.nl

Flip van Hoven

Graag wil ik mijn talenten op het gebied van financieel beheer inzetten om zo veel mogelijk doelen van de Ekklesia te kunnen realiseren. Geld is nooit een doel op zichzelf, maar wel een middel om veel van de goede initiatieven binnen de Ekklesia financieel mogelijk te maken.

Mijn rol zal zijn om erop toe te zien dat onze beperkte financiële middelen op een verantwoorde en effectieve wijze worden ingezet.

De Ekklesia geeft mij veel in de vorm van inspiratie en vriendschap en het is daarom fijn om op deze wijze iets terug te kunnen doen voor deze gemeenschap.

penningmeester@ekklesialeiden.nl

Sytske Visscher

Op de Vredeszondag in 1976 bezochten wij voor het eerst een dienst van de Leidse Studenten Ekklesia – toen nog in het koor van de Hooglandse Kerk. Behalve uiteraard door de ruimte werden wij getroffen door de brede samenstelling van de verzamelde kerkgangers, jong tot oud, van kleine kinderen tot hoogbejaarden. We zijn er niet meer weggegaan. Onze kinderen zijn er opgegroeid, ze werden er gedoopt en gingen er naar de kindernevendienst en de – eerste – groep 12-plussers. Sinds eind 1981 ben ik lid van de Schola en in de loop der jaren deed ik ook mee in de crèche- en kindernevendienstgroep, en – nog steeds – in een participantengroep.

Als je al zo vele jaren deel uitmaakt van een gemeenschap vindt ik het bijna vanzelfsprekend dat je op zeker moment ook je steentje gaat bijdragen aan het functioneren van die gemeenschap. De functie van secretaris van de Vereniging is zeker geen makkelijke klus, die je ‘er even bij doet’. Toch heb ik van harte toegestemd om een aantal jaren mee te doen in het bestuur van de Vereniging.

secretaris@ekklesialeiden.nl

Arwin Ridder

Na jaren van meer en minder regelmatig bezoek van de Hooglandse Vieringen leek het me fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van de Ekklesia.

Een voor mij belangrijke pijler in het gedachte goed van de Ekklesia is dat iedereen, gelovig of ongelovig, jong of oud, links of rechts, homo of hetero, donker of licht, welkom is. Er wordt alleen gevraagd om een open, (onder)zoekende houding ten aanzien van levensbeschouwelijke vraagstukken, respect voor andere opvattingen, en respect voor de Christelijke wortels van de organisatie. Daarom heb ik enthousiast de uitnodiging aanvaard om vanaf mei 2017 de post PR en communicatie te vervullen.

Ik nodig een ieder uit om contact met mij op te nemen voor ondersteuning in de actieve communicatie binnen de Ekklesia en daarbuiten, met bestaande of toekomstige partners.

pr@ekklesialeiden.nl

Marijke Nuiver-Bus

Op zoek naar een oecumenische geloofsgemeenschap kwamen wij jaren geleden in de Ekklesia terecht. Voor mij is de Ekklesia een vertrouwde en dierbare plek, waar ik me, ook door het meezingen in de Schola, zeer betrokken bij voel. Daarom heb ik “ja” gezegd tegen de eervolle vraag of ik in mei 2018 zitting wilde nemen in het bestuur.

Mijn portefeuilles zijn liturgie en pastoraat. Twee zaken die het hart van onze gemeenschap raken. We voelen ons verbonden met elkaar en tijdens de zondagse vieringen bezinnen we ons op dat wat ons ten diepste raakt en in beweging brengt. Vanuit het bestuur neem ik deel aan het Team Vieringen.

marijkenuiver@gmail.com

Erik van Muilekom

De Ekklesia Leiden is voor mij niet alleen een plek voor bezinning tijdens de zondagse vieringen, maar alles wat er in de Ekklesia gebeurd is ook een inspiratiebron voor het dagelijkse leven en werk. Kerk zijn gaat voor mij verder dan de zondagochtend, een praktisch geloof in mensen en belangrijke zaken in het leven horen daarbij. Omzien naar de ander in een kwetsbare positie, ruimte geven aan andere gedachten en diversiteit. Vanuit deze gedachten maak ik deel uit van het bestuur van de Ekklesia en probeer ik mijn bijdrage te leveren aan het functioneren van deze gemeenschap

muilekom@ekklesialeiden.nl

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden