Ekklesia Leiden

Bestuur

Ekklesia Leiden

Ontmoet het bestuur

De Vereniging Ekklesia Leiden kent een Dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het Algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met een aantal bestuursleden met een eigen portefeuille. De bestuursleden zijn:

vacature

voorzitter@ekklesialeiden.nl

Chris Gerritsen

penningmeester@ekklesialeiden.nl

Sytske Visscher

Op de Vredeszondag in 1976 bezochten wij voor het eerst een dienst van de Leidse Studenten Ekklesia – toen nog in het koor van de Hooglandse Kerk. Behalve uiteraard door de ruimte werden wij getroffen door de brede samenstelling van de verzamelde kerkgangers, jong tot oud, van kleine kinderen tot hoogbejaarden. We zijn er niet meer weggegaan. Onze kinderen zijn er opgegroeid, ze werden er gedoopt en gingen er naar de kindernevendienst en de – eerste – groep 12-plussers. Sinds eind 1981 ben ik lid van de Schola en in de loop der jaren deed ik ook mee in de crèche- en kindernevendienstgroep, en – nog steeds – in een participantengroep.

Als je al zo vele jaren deel uitmaakt van een gemeenschap vindt ik het bijna vanzelfsprekend dat je op zeker moment ook je steentje gaat bijdragen aan het functioneren van die gemeenschap. De functie van secretaris van de Vereniging is zeker geen makkelijke klus, die je ‘er even bij doet’. Toch heb ik van harte toegestemd om een aantal jaren mee te doen in het bestuur van de Vereniging.

secretaris@ekklesialeiden.nl

vacature

Na jaren van meer en minder regelmatig bezoek van de Hooglandse Vieringen leek het me fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van de Ekklesia.

Een voor mij belangrijke pijler in het gedachte goed van de Ekklesia is dat iedereen, gelovig of ongelovig, jong of oud, links of rechts, homo of hetero, donker of licht, welkom is. Er wordt alleen gevraagd om een open, (onder)zoekende houding ten aanzien van levensbeschouwelijke vraagstukken, respect voor andere opvattingen, en respect voor de Christelijke wortels van de organisatie. Daarom heb ik enthousiast de uitnodiging aanvaard om vanaf mei 2017 de post PR en communicatie te vervullen.

Ik nodig een ieder uit om contact met mij op te nemen voor ondersteuning in de actieve communicatie binnen de Ekklesia en daarbuiten, met bestaande of toekomstige partners.

pr@ekklesialeiden.nl

Myranda Wilbrink

Op zoek naar een oecumenische geloofsgemeenschap kwamen wij jaren geleden in de Ekklesia terecht. Voor mij is de Ekklesia een vertrouwde en dierbare plek, waar ik me, ook door het meezingen in de Schola, zeer betrokken bij voel. Daarom heb ik “ja” gezegd tegen de eervolle vraag of ik in mei 2018 zitting wilde nemen in het bestuur.

Mijn portefeuilles zijn liturgie en pastoraat. Twee zaken die het hart van onze gemeenschap raken. We voelen ons verbonden met elkaar en tijdens de zondagse vieringen bezinnen we ons op dat wat ons ten diepste raakt en in beweging brengt. Vanuit het bestuur neem ik deel aan het Team Vieringen.

wilbrink@ekklesialeiden.nl

Wessel Eijkman

eijkman@ekklesialeiden.nl

Inka Zahn

Ik ben Inka Zahn, van Duitse oorsprong, maar al sinds 2009 in Nederland, waar ik met mijn man en twee kinderen woon. Ik werk als docent Duits voor het Goethe-Institut in Rotterdam en als docent Frans aan de Universiteit Leiden.

In 2012 kwam ik voor het eerst in de Ekklesia terecht en voelde me er vanaf het begin af aan welkom.

Onze twee kinderen werden gezamenlijk door Christiane van den Berg-Seiffert en mijn vader, die vroeger zelf dominee was, gedoopt.

Inmiddels ben ik al jarenlang in de Ekklesia actief: sinds een jaar of 6 als deelnemer aan één van de kind-en-geloof groepen en sinds rond anderhalf jaar als lid van de kerngroep van de kindernevendienst. Vandaar dat ik het heel erg leuk vind om in de toekomst binnen het bestuur van de Ekklesia voor de portefeuille „Jeugd en Jongeren“ verantwoordelijk te zijn. Ik kijk er heel erg naar uit!

 

zahn@ekklesialeiden.nl

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden