Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

OVERZICHT

Marcus evangelie

3 januari – Jezus incognitus – Jan Delhaas

10 januari – Jezus en zijn tegenstanders – Japke van Malde

17 januari – Jezus en zijn familie – Cor van Bree

24 januari – Jezus en de demonen – Karin van den Broeke

31 januari – Jezus en zijn leerlingen – Rob van Waarde

7 februari – (ver)kiezen: what would Jesus swipe? – Lodewieke Groeneveld

14 februari – Veilige kerk – Christiane van den Berg

Esther

21 februari – Vasthi en Esther – Henk Schouten

28 februari – Haman en Esther – Japke van Malde

7 maart – Esther en Poerim – Jan Delhaas

In januari is er traditiegetrouw een serie aan de hand van een evangelie, in 2021 zal dat Marcus zijn. Als we het Marcus-evangelie lezen, komen we onder de indruk van de dynamiek waarin het verhaal zich ontvouwt. Al heel spoedig wordt het duidelijk welke kant het uiteindelijk met Jezus zal uitgaan. Het is in de ontmoetingen met allerlei soorten mensen dat die dynamiek zich ontvouwt: zieken en gestoorden die genezen worden, familieleden die zich ongerust over hem maken, tegenstanders die met hem in discussie gaan (Farizeeën of Schriftgeleerden), leerlingen die hem niet begrijpen. Maar opmerkelijk bij Marcus is ook dat Jezus incognito wil blijven: als hij een melaatse heeft genezen, wordt deze man een zwijgplicht opgelegd, waar de man zich overigens niet aan houdt. Aan het Marcus-evangelie zullen de vijf diensten in januari gewijd zijn (zie overzicht).

De eerste viering in februari (7 februari) is de Regenboogviering met als voorganger Lodewieke Groeneveld. Zij heeft enige introductie nodig. Lodewieke (geb. 1985) is verbonden aan “Vrijburg”, een open geloofsgemeenschap van remonstranten en vrijzinnig protestanten in Amsterdam. Ze heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voor haar promotie is ze bezig met de verhouding tussen de techniek en de feilbaarheid van de mens en de consequenties voor ethische gemeenschappen zoals de kerk. Naar aanleiding van een bijbelfragment waarin Jezus zijn discipelen uitzoekt zal haar thema zijn: ‘(ver)kiezen: what would Jesus swipe?’. De week daarop, 14 februari, zal het onderwerp ‘Veilige Kerk’ zijn.

De twee overblijvende zondagen in februari en de eerste zondag in maart draaien om het boek Esther. Een vreemd bijbelboek omdat de Godsnaam er niet in voorkomt; toch is God op de achtergrond aanwezig, vooral in het joodse meisje Esther dat door haar dapper optreden de uitroeiing van haar volksgenoten voorkomt. In de eerste dienst (21 februari) komt trouwens ook een andere dappere vrouw ter sprake: koningin Vasthi die weigert zich ongekleed op een mannenfeest te vertonen. In de tweede dienst (28 februari) gaat het behalve over Esther, de nieuwe koningin, ook over Haman, de Amelekiet (!) die het op de Joden gemunt heeft. In de derde dienst (7 maart): Esther en Poerim, staat het Poerimfeest centraal waarin de redding van de Joden door toedoen van Esther wordt herdacht en gevierd. Wie meer te weten wil komen over het spannende en humoristische Esther-verhaal moet zeker de drie diensten komen bijwonen.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden