Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

27 november – 1e advent – Japke van Malde

4 december – 2e advent – Maria Draaijers

11 december – 3e advent – David van Veen

18 december – 4e advent – Desirée van Keulen

24 december – kerstavond – Maria Draaijers

25 december – kerstmorgen – Japke van Malde

1 januari – geen viering

27 november – 1e advent – Japke van Malde

4 december – 2e advent – Maria Draaijers

11 december – 3e advent – David van Veen

18 december – 4e advent – Desirée van Keulen

24 december – kerstavond – Maria Draaijers

25 december – kerstmorgen – Japke van Malde

1 januari – geen viering

Thema “Ik ben …”

In januari zijn we gewend om uit één van de evangeliën een thema te kiezen, en in 2023 nemen we het evangelie van Johannes, waaruit we de zogenaamde “Ik ben woorden” van Jezus als uitgangspunt nemen.

Je kunt deze uitspreken verbinden met de naam van God zoals die in Exodus genoemd wordt, als Mozes aan God vraagt: hoe is uw naam? “Ik ben die ik ben”, is het antwoord: we cirkelen rondom een geheim, de Eeuwige blijft een mysterie, waarover we alleen in beelden kunnen spreken, met woorden die zowel onthullen als verhullen.

Wie is Jezus? Ook daarover kunnen we alleen in beelden spreken, zijn wezen is niet in concrete woorden te vangen. De evangelist Johannes ziet in Jezus het boord des levens, het licht van de wereld, de goede herder, de wijnstok, de deur (poort) voor de schapen, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. Beelden die je kunt verbinden met belangrijke verhalen uit het Oude Testament, waarin God in den beginne sprak, later met Mozes sprak vanuit een braamstruik en nog altijd spreekt hij voort.

Vanaf 8 januari tot 5 februari staan de vieringen in het teken vijf beelden over Jezus in het evangelie van Johannes.

8 januari 2023 – Ik ben de opstanding en het leven

Dit Woord wordt verbonden met het verhaal in Johannes 2. Jezus vergelijkt daarin (en de toehoorders begrijpen het niet meteen) zijn lichaam met de tempel die hij in drie dagen kan afbreken en opbouwen. Jezus als de ware tempel: betekent dat niet de opheffing van alle heilige plaatsen? En in plaats daarvan de aanbidding in Geest en Waarheid (Joh. 4:21)? Toch duidt Jezus niet op een zuiver geestelijk gebeuren: hij heeft het over de tempel van zijn lichaam. En de tempel van steen en hout gaat hem toch ook aan het hart want hij reinigt hem van onzuivere handelspraktijken. Geest en lichaam, hoe verhouden die zich bij Johannes tot elkaar?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover