Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

OVERZICHT

 

5 september         Martien Brinkman (lit. Christiane van den Berg)

12 september        Christiane van den Berg

19 september        Roosmarijn Goldbach

26 september       Cor van Bree

3 oktober               Henk Schouten

10 oktober             Egbert Myjer (lit. Jac van der Hoeven)

17 oktober             Jan Delhaas

24 oktober            Jan Berkvens

31 oktober             Joost Röselaers (lit. Japke van Malde)

7 november           Christiane van den Berg

 

Op 5 september beginnen we met het eerste deel van een nieuwe serie met als onderwerp ‘Dogma’s: struikelblokken of stapstenen?’.

Dogma’s hebben in de loop van de kerkgeschiedenis nogal wat onheil gesticht: twijfel aan de Heilige Drie-eenheid was al voldoende om op de brandstapel terecht te komen. Of kunnen dogma’s ons toch op een niet dwingende manier inspireren en ons richten in het geloof?

Omdat er nogal wat dogma’s zijn, splitsen we de serie in twee delen. Het eerste deel eindigt – met een onderbreking op 10, 17 en 24 oktober – met de viering van 31 oktober. Het tweede deel zal in februari 2022 aan de orde komen.

Op 5 september openen we ook op onze eigen manier het academisch jaar, in de hoop dat het een jaar zal worden waarin het meeste onderwijs weer oog-in-oog gegeven kan worden. Emeritus hoogleraar Martien Brinkman van de Vrije Universiteit Amsterdam zal de overweging verzorgen. Hij heeft zich onder andere beziggehouden met de – als het goed is vruchtbare – spanning tussen religie en cultuur. Zijn laatste boek Met of zonder?, gaat over religie privé en publiek. Het onderwerp voor de overweging zal zijn ‘Waarom dogma’s?’. Hiermee begint de nieuwe serie met als overkoepelend thema ‘Dogma’s: struikelblokken of stapstenen’?

Na de aanloop op 5 september komen op 12 september ‘De laatste dingen’, het ‘eschaton’, aan de orde. Een bekende voorstelling: het laatste oordeel. Loopt het wel goed met me af? Of is er geen reden tot angst?

De dienst van 19 september gaat over ‘Verzoening’. Alweer een heikel thema: verzoening door voldoening (de kruisdood van Jezus)? Of is er sprake van een voortgaand proces van verzoening?

In de dienst van 26 september zal het gaan over de ‘Heilige Drie-eenheid’. Een boeiend dogma, dat echter tegen alle logica ingaat: drie en toch één, één en toch drie. Is er een spirituele benadering mogelijk?

Op 3 oktober is ‘Almacht’ het thema. Berucht probleem: als God almachtig is, waarom grijpt Hij dan niet in en laat Hij zoveel kwaad gebeuren?

De dienst van 31 oktober sluit bij deze diensten aan. Het onderwerp is dan ‘Uitverkiezing’. Alweer een donker onderwerp: hoeveel mensen hebben er niet over getobd of ze wel uitverkoren waren? Of is een blijmoediger interpretatie mogelijk? Gastvoorganger in deze viering is Joost Röselaers, predikant bij de gemeente Vrijburg te Amsterdam en remonstrants predikant te Oosterbeek. Eerder was hij predikant bij de Nederlandse kerk in Londen.

In de maand oktober hebben we twee voor ons bekende pastores in de diensten: Jan Delhaas (17 okt.) en Jan Berkvens (24 okt.). Het thema van de eerste dienst zal met de oogst verband houden. Er zal aandacht zijn voor de natuurvriendelijke zelfpluktuin BijMei in Zoeterwoude.

Daarnaast ontvangen we op 10 oktober als gastvoorganger Egbert Myer, jurist met een lange loopbaan. Hij was onder anderen de Nederlandse rechter bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens. Hij is ook emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderwerp is nog niet bekend.

 

 

 

 

 

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden