Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

Gelijkenissen bij Lucas

2 januari ‘de zaaier’ (Lukas 8: 5-15) Japke van Malde

9 januari ‘mosterdzaadje en zuurdesem’ (Lukas 13: 18-20) Henk Schouten

16 januari ‘de verloren zoon’ (Lukas 15: 11-32) Marcel Poorthuis

23 januari ‘verloren bezit’ (Lukas 15: 1-10) Rob van Waarde

30 januari ‘farizeeër en tollenaar’ (Lukas 18: 9-14) Karin van den Broeke

Regenboogviering

6 februari Heleen Zorgdrager 

Dogma’s

13 februari ‘zonde’ Rob van Waarde

20 februari ‘de maagdelijkheid van Maria’ Maria Draaijers

27 februari ‘transsubstantiatie’ Jan Delhaas

De zondagen in januari zijn aan gelijkenissen bij Lukas gewijd. Dat lijkt een niet erg originele thematiek: de gelijkenissen zijn in de afgelopen jaren immers al verschillende keren aan de orde geweest. De keuze valt nu echter op gelijkenissen die niet of nog niet zo vaak aan de beurt zijn geweest.

Waarom (2 januari) is de zaaier zo kwistig met zijn zaad dat het ook terechtkomt waar het geen wortel kan schieten?

Is het wel eerlijk (16 januari) dat de zoon die een liederlijk leven heeft geleid, een feestmaal krijgt, zijn oppassende oudere broer niet? In deze dienst is Prof. Dr. M.J.H.M. Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit Tilburg, onze gast.

Is het verstandig (23 januari) dat je negenennegentig schapen in de steek laat om het ene schaap dat verloren is geraakt, op te sporen? Of die ene drachme op te zoeken en de negen andere onbeheerd achter te laten?

En is het (30 januari) niet ergerniswekkend dat een zondige tollenaar boven een onberispelijk levende Farizeeër wordt gesteld? Het zal boeiend zijn om te horen welke kant de voorgangers in hun uitleg op zullen gaan.

Eén dienst is nu nog niet genoemd, die van 9 januari: ‘mosterdzaadje en zuurdesem’. Er is in beide gevallen nauwelijks sprake van een verhaal; de gelijkenis nadert hier de metafoor: het mosterdzaadje dat een grote boom wordt, het zuurdesem dat de meel doortrekt, zijn beelden voor het Koninkrijk van God. Ook logion 20 van het Thomasevangelie en de parabel van Jotam in Richteren (Rechters) 9: 7-15 worden in de beschouwingen betrokken. In deze dienst zal Henk Schouten ook twee kleinkinderen dopen. 

6 februari hebben we volgens Ekklesiatraditie de Regenboogviering. Voorganger is onze oud-pastor Heleen Zorgdrager, nu hoogleraar systematische theologie en genderstudies in Amsterdam.

De drie daarop volgende diensten maken het laatste deel van de serie ‘dogma’s uit.

De eerste dienst (13 februari) gaat over ‘zonde’; is dat alleen maar ‘verkeerd doen’ of is er meer aan de hand?

In de tweede (20 februari) komt de maagdelijkheid van Maria ter sprake: Jezus is “geboren uit de maagd Maria”. Letterlijk op te vatten of “symbolisch”?

De derde dienst (27 februari) gaat over de “transsubstantiatie”, het katholieke dogma dat tijdens de “consecratie” brood en wijn onzichtbaar in lichaam en bloed van Christus veranderen. Een rationalistisch hersenspinsel of kunnen we er toch iets mee?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden