Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

Serie vieringen in september: Met het hoofd én uit het hart

Na de opening van het Academisch Jaar op zondag 6 september door Carel Stolker, rector van de Universiteit Leiden, volgen nog vier vieringen waarin wetenschappers het woord krijgen. De vijf vieringen zijn geïnspireerd door het lied ‘Mens op aarde’ van Huub Oosterhuis. We vroegen de voorgangers hoe zij hun wetenschappelijke activiteit ervaren vanuit hun eigen menszijn.

Een couplet uit dit lied is ‘Om de verte te belopen, om de horizon te halen en met handen die wat kunnen: kappen, zaaien, ruimen, oogsten.’ Hoe zien zij hun werk in deze figuurlijke zin?

Na Carel Stolker volgen Karin van den Broeke, Govert Buijs, Herman Paul en David van Bodegom.

zo 6 sept: Carel Stolker, rector magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden.

Hoe hou je samenhang in een universitaire gemeenschap, in een wereld die steeds meer verbonden lijkt én uiteenvalt en verbrokkelt. Wat kunnen we daarin leren van het Pinsterfeest, het feest van elkaar verstaan?

zo 13 sept: Karin van den Broeke, predikant, voorzitter Nederlands Bijbelgenootschap, lid dagelijks bestuur Wereldraad van Kerken, voormalig studentenpastor en voormalig synodepreses Protestantse Kerk in Nederland

‘Een goede leraar en een verdraagzaam mens’. Volgens Timoteüs zijn het kenmerken van een dienaar van Christus. In de dagen van Johannes Uytenbogaert laaiden de politieke en de theologische strijd hoog op in de jonge Republiek. Het pleidooi van Uytenbogaert voor religieuze vrijheid is een spiegel voor de verdraagzaamheid die ook in onze tijd een kostbaar goed blijkt.

zo 20 sept: Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU Amsterdam.

Zijn we in staat een nieuwe economische orde te bouwen? Iets nieuws te beginnen dat uitmondt in Gods rijk? Waar dient het nieuwe zich aan? Wat kunnen we hierin leren van de lofzang van Maria, waarin machtigen van hun troon worden gestoten?

zo 27 sept: Herman Paul, hoogleraar Geschiedenis van Geesteswetenschappen Universiteit Leiden.

Wat voor mensbeelden leven er in de wetenschap en wat voor mensbeeld dragen we uit? Zou de kerk niet een hoeder kunnen zijn van een diep mensenbeeld, om het eendimensionale denken tegen te gaan?

zo 4 okt: David van Bodegom, historicus, arts, verouderingswetenschapper, universitair docent LUMC.

De mens op aarde is een spelende mens. Dat maakt mensen anders dan dieren. Homo Ludens! Het spel als noodzakelijke voorwaarde voor het voortbrengen van cultuur en samenleving. Hoe kunnen we dat verbinden met vitaliteit en bevordering van gezondheid?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden

X