Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

OVERZICHT

 

Laetare (Verheugt u)                                 14-mrt        Christiane van den Berg

Judica (Verschaf mij recht)                    21-mrt        Maria Draaijers

Palmarum (Palmpasen)                         28-mrt        Jan Delhaas

Witte Donderdag                                          1-apr         Christiane en Margreet

Goede Vrijdag                                               2-apr         Henk Schouten

Stille Zaterdag, Paaswake                        3-apr         Christiane van den Berg

Pasen                                                              4-apr         Christiane van den Berg

Beloken Pasen                                             11-apr         Ad van Nieuwpoort

Op 14 maart beginnen wij een korte serie vieringen die de namen dragen van de betreffende zondagen van het kerkelijk jaar: Laetare, Judica en Palmarum. Drie zondagen in de veertigdagentijd met elk een eigen karakter.

Zondag Laetare wordt ook wel ‘kleinpasen’ genoemd. Het is de meest lichte zondag van de veertigdagentijd. Het paars maakt plaats voor paarsroze en voor gedempte vreugde. Daarnaast staan wij in deze viering ook stil bij de ‘biddag voor gewas en arbeid’ die op woensdag 10 maart wordt gevierd. En er is aandacht voor de collecte voor de voedselbank.

21 maart: zondag Judica

In de kerkelijke traditie wordt de vijfde zondag van de veertigdagentijd zondag Judica genoemd. Het Latijnse woord ‘judica’ betekent ‘oordeel, spreek recht’. Deze zondag ontleent haar naam aan de eerste regel van psalm 43: ‘Judica me, Deus’. Het evangelie van deze dag is Johannes 8, 1-11 en gaat over de vrouw die door de schriftgeleerden en farizeeën bij Jezus wordt gebracht omdat zij volgens hen gestenigd moet worden.

28 maart: Palmzondag
In het Romeinse Missaal heet deze zondag Domenica in palmis de passione Domini. Daarin komen zowel de palmen als de passie voor. Het is een samenvoeging van twee vroege tradities. Uit het verslag van de pelgrim Egeria (eind 4e eeuw) blijkt dat men in Jeruzalem op deze zondag tegen de historische achtergrond van de stad – buiten en binnen de stadspoorten – de intocht van Jezus met een processie ’speelden’. In Rome vierde men Palmzondag soberder. Daar geen gedachtenis van de intocht van Jezus op een ezel, maar concentratie op de passie, het lijden en de dood van Jezus. Het hele passieverhaal uit het Matteüsevangelie werd gelezen.
Samenvoeging van beide tradities in de Middeleeuwen leidde tot een Palmzondagviering waarin zowel de intocht in processie werd gevierd als het lijdensevangelie (verkort) werd gelezen. Dat is nog steeds de structuur in zowel de rooms- en de oud-katholieke viering van Palmzondag als ook in toenemende mate binnen protestantse kerken (zie Dienstboek PKN). Op Palmzondag viert de Ekklesia voor het eerst weer in de zomerkerk. Mogelijk is er ruimte voor meer mensen en zang. In ieder geval is er aandacht voor de kinderen van de Ekklesia.

1 april: Witte Donderdag – Ekklesia te gast bij LBG
De viering van Witte Donderdag zijn wij als Ekklesia (online) te gast bij de Leidse Binnenstads-gemeente. Stille Zaterdag is de Binnenstadsgemeente te gast bij ons. Traditiegetrouw zijn wij en de Binnenstadsgemeente in de Stille Week op deze manier bij elkaars vieringen betrokken.

2 april: Goede Vrijdag – acht zangers zingen het Via Crucis van Franz Liszt. In verband met de nog steeds geldende avondklok zal de viering tevoren worden opgenomen en op de in de agenda aangegeven tijd worden uitgezonden.

3 april: Paaswake
De woorden en geloofservaringen van het volk Israël begeleiden ons wanneer wij in dit uur van lezingen en liederen, van gebed en stilte op weg gaan van schepping naar herschepping, van duisternis naar licht, van slavernij naar bevrijding, van dood naar nieuw leven, van Golgotha naar Pasen. In deze viering zullen twee kinderen worden gedoopt.

4 april: Pasen

De viering van Paasmorgen is voorbereid met de leden van de participantengroep ‘En je wilt wat’. Johannes 20 staat centraal. De ontmoeting van Maria en Jezus in de tuin. Wij hebben met elkaar het gesprek gevoerd over deze tekst en wij hebben verwoord wat deze tekst voor ons nu betekent.

11 april: Beloken Pasen

De eerste zondag na Pasen wordt ‘Beloken Pasen’ genoemd, het is de dag die de achtdaagse Paasperiode afsluit. Beloken komt van beluiken, dat sluiten betekent.

In deze dienst gaat het over de zogenaamd ongelovige Thomas. Maar is zijn ongeloof er niet een teken van dat hij ten diepste heeft begrepen waar het om gaat? Thomas zou ons zomaar ten voorbeeld gegeven kunnen zijn. Hij neemt geen genoegen met zoetsappige religieuze verhaaltjes maar wil daadwerkelijk zien of het in deze Messiasman gaat om de partijganger van de mensen die in het leven verwond zijn geraakt.

Voorganger is Ad van Nieuwpoort, liturg is Japke van Malde.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden