Ekklesia Leiden

Lopende serie diensten

Lopende dienst Hooglandse Kerk

Levenslessen bij Mattheüs

5 januari “In het verborgene” Henk Schouten

12 januari “Niet oordelen” Japke van Malde

19 januari “Meedoen” Pieter Kousemaker liturg Maria Draaijers

26 januari “Waakzaamheid” Cor van Bree liturg Henk Schouten

Roze Zondag

2 februari Roze Zondag Jan Berkvens

Gespreksonderwerpen

9 februari Christiane van den Berg

16 februari Rob van Waarde

23 februari Maria Draaijers

 

Levenslessen bij Mattheüs

Al heel lang bestaat de traditie om in aansluiting bij de kerstdiensten de diensten in januari aan een evangelie te wijden. In 2020 is de beurt aan Mattheüs. Nu is er de laatste tijd een opmerkelijke belangstelling voor bijbelse noties bij diverse moderne existentie-filosofen. Dit wil niet zeggen dat ze christen worden, nog minder dat ze de christelijke dogmatiek zouden verdedigen, wél ervaren ze de christelijke (bijbelse) religie als inspirerend voor de manier van leven. Hierdoor geïnspireerd zijn we in het Mattheüs-evangelie op zoek gegaan naar fragmenten die we als levenslessen kunnen lezen. De volgende thema’s komen aan de orde.

5 januari “In het verborgene” is een belangrijk thema in Matth. 6: we moeten vasten, bidden, aalmoezen geven niet om door de mensen gezien en geprezen te worden. In het verborgene dus, en onze Vader die in het verborgene ziet, zal het ons vergelden. Is er dan toch sprake van een soort beloning? Wat moeten we er ons precies bij voorstellen?

12 januari Aan het begin van hoofdstuk 7 staat dat we niet moeten oordelen. Natuurlijk vinden we allemaal dat we niet moeten roddelen, laat staan lasteren. Maar oordelen doen we zo ongeveer de hele dag door en in bepaalde situaties doet de rechter dat namens ons. Evalueren en selecteren is aan de orde van de dag. Staat ons samenleven hier onder kritiek?

19 januari Op het eind van hoofdstuk 11 staat een merkwaardige gelijkenis, over kinderen die op de markt aan het spelen zijn, bruiloftje of begrafenisje, en andere kinderen toeroepen dat ze niet hebben meegedaan. In het betreffende fragment verwijt Jezus de mensen dat ze zowel kritiek hebben op de ascetische Johannes de Doper als op de niet-ascetisch levende Mensenzoon. Is dit een kritiek op de wispelturige openbare mening of gaat het dieper: niet toekijken in het leven maar volop meedoen?

26 januari Op de laatste zondag van de maand gaat het over de terugkeer van de Mensenzoon, op de wolken aan de hemel (hoofdstuk 24). Kunnen we nog iets met deze mythische voorstelling? De les die eruit getrokken kan worden, is dat we waakzaam moeten zijn. Maar in welk opzicht waakzaam? En is er misschien ook nog een diepere zin te ontdekken?

2 februari vieren we met Jan Berkvens als voorganger onze Roze Zondag. Deze dienst wordt in een groep voorbereid. Een mogelijk thema is: “Omarm ons met veelzijdigheid”.

Daarna volgen drie zondagen die met gespreksgroepen worden voorbereid. Voor de dienst van 9 februari is de groep De Witte Vlek (gepensioneerde ekklesialeden) verantwoordelijk. Het thema zal zijn: “gerechtigheid en rechtvaardigheid zoals we die uit de Bijbel kennen, en hoe deze in de maatschappij hun doorwerking kunnen hebben”.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden