Ekklesia Leiden

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (hierna: SDFH) heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de LSE.

De pastores zijn gemachtigd in noodgevallen individuele hulp te geven tot een bepaald bedrag. Boven dit bedrag is de toestemming van het bestuur van de SDFH vereist.

Samenstelling bestuur SDFH

Voorzitter: Jeroen Kanis, secretaris: Sytske Visscher; penningmeester: Chris Gerritsen, algemeen bestuurslid: Rob van Waarde

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

ANBI gegevens SDFH

  • RSIN/ Fiscaal nummer 804673123
  • IBAN nummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE te Leiden.
  • Postadres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden
  • De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn te lezen in het beleidsplan van de stichting.
  • Voor het jaar 2021 kun je hier het jaarverslag lezen en hier de jaarrekening.
  • De Stuurgroep Diaconie en het Bestuur van SDFH spraken in februari 2018 met elkaar over vernieuwing van het diaconieprogramma binnen de Leidse Studenten Ekklesia. Daaruit kwam een ‘visiestuk’ voort, wat hierbij is ingesloten.

 

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden