november, 2021

08nov19:3021:00Ype de Boer - filosoofWat is ons Heilig?19:30 - 21:00 Organisator: Studium Generale i.s.m. Ekklesia Leiden

Ype de Boer

Details

Maar al te graag zien we onszelf als autonome individuen. We bepalen zelf de grote lijnen in ons leven, lopen niet meer in de voetsporen van (groot­) ouders, kiezen onze eigen partner en andere relaties. Autonomie is ons heilig.
Maar we maken ook vanaf onze geboorte deel uit van een samenleving. Juist de laatste maanden werden we geconfronteerd met het gemis aan dat vanzelfsprekende geheel. We misten de groep waarmee we wekelijks aan conditietraining of yoga deden. We misten de concerten, het theater en de musea waar we met anderen genoten van schoonheid. We misten ook de gedeelde opwinding van sportwedstrijden en grote evenementen. En we leden er onder. Dat heeft ons mogelijk meer dan eens getoond wat ons eigenlijk ‘heilig’ is en dat we regelmatig autonoom en welbewust onderdeel van een geheel willen zijn. En daarin onze medestanders tot groepsgenoten maken. Sport, religie, politiek activisme, vegetarisme, biologische producten of de zorg voor onze aarde verbindt ons met anderen. We staan ergens voor en hebben een gezamenlijk streven. Maar het kan ook ons werk zijn dat ‘heilig’ verklaard wordt als we daar een grotere waarde aan hechten dan aan onze relaties of gezondheid.
In drie lezingen belichten een antropoloog, een filosoof en een kunsthistoricus vanuit hun vakgebied wat naar hun idee de betekenis is van dat wat ons heilig is..

De hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben betoogt dat de moderne secularisatie niet tot minder, maar tot een enorme expansie van sacrale praktijken heeft geleid: in de politiek, economie, de entertainmentindustrie en consumptiemaatschappij. In verzet tegen deze ‘sacralisering’ van het bestaan stelt Agamben een wijdverbreide praktijk van ‘profanatie’ (ook wel heiligschennis) voor, die een nieuw en vrij gebruik van het menselijke leven mogelijk maakt.

Ype de Boer (1989) is filosoof, schrijver en vertaler. Hij doceert aan de Radboud Universiteit en rond daar momenteel zijn proefschrift over het werk van Giorgio  Agamben af. *In 2017 debuteerde hij met Murakami en het gespleten leven, een filosofische ontvouwing van de verhalen-*wereld van de Japanse grootmeester Haruki Murakami. *In 2019 verscheen Het erotisch *experiment, waarin hij de moderne erotische atmosfeer bevraagt en in wisselwerking met kunst en literatuur uit andere tijden en culturen op zoek gaat naar de Idee van het erotische.

Aanmelden kan via deze link: https://www.universiteitleiden.nl/studium-generale/programma/wat-is-ons-heilig of via vieringen@ekklesialeiden.nl.

Klik hier om de flyer te downloaden

Tijd

(Maandag) 19:30 - 21:00

Locatie

Lipsiusgebouw, zaal 019

Organisator

Studium Generale i.s.m. Ekklesia Leiden