mei, 2022

01mei12:00Theologie in de koloniën - Freek BakkerVier vieringen over postkoloniale theologie12:00

Details

De afgelopen jaren begint de westerse wereld steeds meer oog en oor te krijgen voor de vooral westerse blik waarmee eeuwenlang de Bijbel werd gelezen. In de serie vieringen in mei willen wij ons bewust oefenen in een kritische blik op ons eigen verstaan en in openheid voor het toelaten van diversiteit.

Freek Bakker is een Nederlands predikant, theoloog, Indonesië-kundige en Surinamist.

Eeuwenlang hadden Europese naties als Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje en nog andere landen koloniën. In diezelfde periode werden zendelingen en missionarissen naar die gebieden gestuurd waar zij kerken stichtten. Daar hoorde een bepaalde theologie bij. Vaak was het de witte westerling die de anderen zijn geloof kwam brengen. Dat was een grootse taak, waar soms enorme offers voor werden gebracht, ook nogal eens door hun eigen kinderen. Aan de hand van Genesis 21:8-20 en 22:1-19 (de binding van Izaäk) willen we hier dieper op ingaan.

Deze viering kunt u live en achteraf bekijken op YouTube.

De liturgie is hier te vinden

U kunt gebruik maken van bovenstaande QR-code om te kunnen bijdragen aan de collecte voor de instandhouding van de vieringen van de Ekklesia. Als u de code scant met uw telefoon of tablet, opent zich een venster waarin u een bedrag kunt invullen. Een uitvoeriger handleiding vindt u hier.

Tijd

(Zondag) 12:00

Locatie

Hooglandse kerk

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Reactie verzenden