oktober, 2022

24okt19:3021:00Meesters van ons lot?!dr. Iris Hartog: Zelfbeschikking versus Bescherming19:30 - 21:00 Organisator: Studium Generale i.s.m. Ekklesia Leiden

Details

ma 24 oktober: Zelfbeschikking versus Bescherming
dr. Iris Hartog

In het wetsvoorstel over ‘Voltooid leven’ van D66 wordt een regeling voorgesteld waarbij ouderen hulp bij zelfdoding kunnen krijgen, ook als zij niet ziek zijn. Is zo’n ‘dood op recept’ wel een goed idee? Zal de overheid hiermee nog wel voldoen aan de plicht om kwetsbare burgers te beschermen? En welke mogelijke negatieve gevolgen zijn er nog meer?In deze lezing wordt het ‘voltooid leven-vraagstuk’ ethisch tegen het licht gehouden door alle argumenten vóór en tegen deze regeling te bespreken.

Iris Hartog (1983) studeerde Humanistiek (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht) en richtte zich daarbinnen op onderzoek en ethiek.
Zij werkte enkele jaren als trainer ‘morele oordeelsvorming’ in publieke organisaties zoals gemeenten en politie, tot zij de overstap maakte naar de academische wereld.
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in het AMC te Amsterdam promoveerde zij op de impact van ernstige ziekte op de ‘kwaliteit van leven’ die mensen ervaren. Met name op de vraag hoe mensen soms zo’n ontwrichtende gebeurtenis een nieuwe plek in hun levensverhaal weten te geven.
In 2019 werkte Iris als onderzoeker aan het grootschalige onderzoek naar ‘Voltooid leven’, in opdracht van het ministerie van VWS.
Momenteel werkt zij als ethicus in een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, als onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC, en als docent medische ethiek in het ErasmusMC.

Tijd

(Maandag) 19:30 - 21:00

Locatie

Lipsiusgebouw

Cleveringaplaats

Organisator

Studium Generale i.s.m. Ekklesia Leiden