oktober, 2019

28okt19:3021:00Lezingen 'Compassie in de praktijk' en 'Compassie en nabijheid'Thema Passie voor de ander!?19:30 - 21:00

Details

Dr.ir. Joantine Berghuijs, promoveerde in 2014 op het onderwerp New spirituality and social engagement. Tot voor kort was zij onderzoeker op het gebied van hedendaagse religie en nieuwe vormen van spiritualiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Joantine Berghuijs gaat in haar lezing, in navolging van het Handvest voor compassie, vooral in op religie/spiritualiteit en compassie in de praktijk, zich uitend in verbondenheid, naastenliefde en sociale betrokkenheid in woord en daad. In haar onderzoek merkt ze vaak dat religieuze mensen (naasten)liefde als de kern van religie(s) beschouwen, als iets universeels. Sommigen hebben daar ook prachtige uitspraken en idealen bij. Maar vertonen religieuze mensen nu ook meestal meer compassie dan anderen in hun daden?

NA DE PAUZE

Compassie en nabijheid
Prof.dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie, Universiteit Leiden en universitair hoofddocent godsdienstfilosofie, Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Groningen

In haar presentatie stelt Renée van Riessen de vraag wat compassie is. Het is een emotie, maar hoe moeten we deze emotie plaatsen en karakteriseren? Momenteel lijkt compassie vooral gezien te worden als een  nuttige emotie die ingezet kan worden om sociale cohesie te realiseren, en nabijheid tot stand te brengen. Ze zal betogen dat in deze nabijheid een element zit dat compassie losmaakt uit het denken in termen van nut en bruikbaarheid, en dat we daar het eigene van compassie op het spoor zijn.

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:

www.universiteitleiden.nl/studium-generale

Tijd

(Maandag) 19:30 - 21:00

Locatie

Lipsiusgebouw, zaal 019