januari, 2018

16jan20:003de Oecumeneavond: Theoloog KoffemanOecumene avonden20:00

Details

Na de inspirerende avond met aartsbisschop Joris Vercammen (op 27 november j.l.) spreken we op dinsdagavond 16 januari opnieuw over de oecumene anno 2017, dit keer met PKN theoloog en emeritus hoogleraar Prof. Leo Koffeman. De avond wordt georganiseerd in het Hooglandse Huys en begint om 20.00 uur.

Leo Koffeman was tot zijn emeritaat, enkele jaren terug, hoogleraar kerkrecht en oecumene aan de Protestantse Theologische Universiteit én aan de Theologische Universiteit Kampen. Een man dus die zeer veel heeft gestudeerd op oecumene vraagstukken. Leo Koffeman vertelde in zijn afscheidsrede als hoogleraar dat zijn oecumenische gezindheid pas op latere leeftijd is ontstaan. Tijdens zijn middelbare schooltijd maakte hij nog een werkstuk waarin hij zich keerde tégen de Wereldraad van Kerken. Gelijktijdig met het veranderende klimaat in de Gereformeerde Kerken ten aanzien van de oecumene wijzigde ook zijn visie. Sindsdien bezocht hij vele vergaderingen van de Wereldraad van Kerken nam hij deel aan oecumenische werkgroepen, ook met de Rooms-Katholieke Kerk. Koffeman heeft steeds vernieuwing gezocht. Hij was degene die in 2015 nog een warm pleidooi hield voor de introductie van een bisschop binnen de PKN. Hij noemde het een soort senior-dominee (..) ‘Het lijkt op een bisschop, het werkt als een bisschop, dus dan moet je het misschien ook maar gewoon een bisschop noemen’. Zoals we weten heeft dat voorstel de eindstreep van het debat binnen de PKN niet gehaald! Koffeman is dus een belangrijk en interessant figuur binnen de oecumene.

Tijd

(Dinsdag) 20:00