Voedselbank zoekt hamsteraars!

De Voedselbanken in Nederland maken moeilijke tijden door. Onzekerheid en paniek rond de Coronacrisis zorgden er in de afgelopen weken voor dat veel mensen extra boodschappen gingen inslaan, zodat er weinig meer voor de Voedselbanken overbleef.

Het kabinet heeft deze week 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de landelijke organisatie in de vorm van een calamiteitenfonds. Dat klinkt als heel veel, maar wordt minder als u bedenkt dat meer dan een miljoen mensen in ons land gebruik maken van de Voedselbank.

Voedselbanken die in de problemen komen, moeten dan ook eerst lokaal proberen om een oplossing te vinden. Als die lokale steun onvoldoende blijkt, kan een beroep worden gedaan op geld uit dat fonds. Op de korte termijn is dus juist nu uw steun voor de Voedselbank Leiden heel hard nodig!

Wist u dat…

– kerken hun deuren noodgedwongen hebben moeten sluiten, waardoor daar geen levensmiddelen meer kunnen worden ingezameld?

– de traditionele boter, kaas en eieren inzamelingsactie van de Voedselbank rond Pasen wegens de strenge coronamaatregelen niet kan plaatsvinden?

– de Voedselbank 75% minder toevoer krijgt van supermarkten omdat de consument hamstert?

– de vaste voorraad van de Voedselbank hierdoor snel afneemt?

– de gedoneerde voorraden van de horeca inmiddels ook op zijn?

– de Voedselbank over drie weken door haar voorraad heen is en dan geen pakketten meer kan samenstellen en uitdelen?

Steun onze actie “Voedselbank zoekt hamsteraars (M/V)”

en steun de Voedselbank door producten in te leveren of een financiële bijdrage over te maken!

 

IBAN NL82 INGB 0001.152.165 t.n.v Voedselbank Leiden

Hartelijk dank alvast!