Vaccinaties voor alle continenten

In deze maand kunnen wij, als we willen, de boosterprik halen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Enerzijds zijn wij blij dat we die kans krijgen, anderzijds voelen wij ons ongemakkelijk omdat wij nu al de derde prik kunnen halen terwijl de bewoners van het zuidelijk halfrond meestal nog geen enkele vaccinatie hebben
kunnen krijgen.
Betrokken bij de Ekklesia Leiden vinden we dat we iets moeten doen. Daarvoor raadpleegden we ds. Karin van de Broeke, voormalig voorganger in de Ekklesia en nu programmaleider van de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’. Zij gaf aan dat de PKN met hetzelfde dilemma worstelde. Vanuit dat dilemma kwam ‘Kerk in Actie’ tot de conclusie dat het opvoeren van politieke druk nodig is. Zeker omdat de feiten zijn dat de Nederlandse overheid 27 miljoen euro toezegde voor vaccinaties aan landen op het zuidelijk halfrond en tot op heden slechts enkele 100.000 euro’s overmaakte. Verder is Nederland één van de landen die het vrijgeven van de patenten aan de landen in het zuiden, op het maken van de vaccins tegenhoudt.

Daarom willen we, met vele andere betrokkenen bij de Vereniging Ekklesia Leiden en andere betrokkenen bij dit dilemma onze gemeente vragen bijgaande brief, opgesteld door ‘Kerk in Actie’ mede te ondertekenen en via de gemeente te sturen aan de minister van Volksgezondheid. Het zal meer impact hebben als de verzamelde reacties gebundeld naar het ministerie verzonden worden.

De brief aan B&W Leiden kunt u hier downloaden.
De brief aan minister Hugo de Jonge kunt u hier downloaden.