Tien liederen over Abraham en zijn familie terugkijken

Zondag 21 november was er een uitvoering van tien gedichten van Huub Oosterhuis over Abraham, Isaäk, Ismaël, Sara en Hagar die Antoine Oomen in coronatijd heeft getoonzet. Kijk de uitvoering terug door op de videolink rechts te klikken.

Mezzo-sopraan Heleen Oomen en bariton Mark Walter zongen met Antoine Oomen aan de vleugel de liederen onder de titel ‘Abrahamcyclus’. Tussen de liederen door last Alex van Heusden bijbehorende fragmenten uit het Bijbelboek Genesis, zoals door hem en Huub Oosterhuis vertaald.

Voor wie de liederen wil meelezen, vindt U hier het programmaboekje.