PERSBERICHT Nashville-verklaring

Leiden, 9 januari 2019

Nashville-verklaring? De Ekklesia Leiden kent al decennia lang elk jaar een roze of LHBTIQ+-viering.

De kerken zijn zoveel meer dan die verklaring doet vermoeden! Dit jaar is deze viering op 24 februari. In deze dienst zal Marijn Vermet voorgaan. Marijn heeft in Leiden theologie en Slavische talen gestudeerd en is nu Doopsgezind predikant in Aardenburg. Marijn is een ‘mensen-mens’. In zijn dagelijks – en geloofsbeleving staan de drie begrippen liefde, vrede, rechtvaardigheid centraal.
Leden van de LHBTIQ-gemeenschap die graag deze viering willen helpen voorbereiden zijn zeer welkom. Neem dan contact op met pastor Christiane van den Berg. Mail: christianevandenberg@ekklesialeiden.nl.

Deze viering vindt plaats in de Hooglandse Kerk, ingang Nieuwstraat 20a, in Leiden en begint om 11.45 uur.