Paascollecte Diaconie 4 april voor kleine boeren in Ghana.

De Stuurgroep Diaconie kondigt de volgende collecte aan op en rond Pasen (4 april):

‘Microkrediet voor kleine boeren in Ghana’.

Mede dankzij de bijdragen van de Ekklesia vorig jaar, hebben 115 kleine boeren in Ashanti minstens 63.000 kg extra rijst, bonen en pinda’s geproduceerd. Meer voedsel en inkomen voor hun gezinnen!

Inmiddels is bijna 100% van het krediet terugbetaald en worden de euro’s opnieuw geïnvesteerd. Omdat het boerencollectief 1) het krediet wil verbreden naar meer deelnemers; 2) zaden wil gaan produceren en 3) gezamenlijk een dorsmachine wil kopen, vraagt Stichting REDCAPA  (www.forabetterworld.nl) de Ekklesia opnieuw om uw zeer gewenste bijdragen.

U kunt uw steun geven via bijgaande QR-code of op NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Ghana.