Paasbrodenactie 2021 van De Bakkerij Leiden

De Ekklesia Leiden doet weer mee!

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. Met de bestelling van een Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PgL). Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,35 ten goede aan De Bakkerij.

In verband met de geldende coronabeperkingen, gaat het meedoen aan deze actie dit jaar iets anders. Het gaat als volgt:

– De deelnemers bestellen rechtstreeks bij De Bakkerij. Bij voorkeur per e-mail naar info@debakkerijleiden.nl o.v.v. bestelling Paasbroden, óf telefonisch op 071-514.49.65 (Chantal ter Haar of Tamara Breton).

-Bij de bestelling wordt de volgende informatie gegeven: naam, telefoonnummer, aantal broden én Ekklesia Leiden.

– De uiterlijke besteldatum is 9 maart.

– Het totale bedrag van de gevraagde Paasbroden kan vervolgens overgemaakt worden naar Diaconie Protestantse gemeente Leiden NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v. Paasbroden + naam + adres + Ekklesia Leiden.

– De bestellingen kunnen in het weekend van 27 en 28 maart opgehaald worden. Het ophaaladres wordt nog bekend gemaakt. Als iemand niet in de gelegenheid is om het brood op te halen dan kan het brood thuis afgeleverd worden.

Vragen of opmerkingen over deze actie kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres van de stuurgroep Diaconie. Dat is diaconie@ekklesialeiden.nl.

Annette van den Boom-Melman

Lid stuurgroep Diaconie Ekklesia Leiden