opbrengst collectes en giften diaconie

Collectes

juni 2021         1440,00 Euro voor                                                                                                                                  YAPUKEPA, Papoea Indonesië voor kansarme bevolking onderwijs, welzijn en voedsel.
mei 2021            791,90 Euro voor
het Straatpastoraat Leiden e.o. Ondersteuning van dak- en thuislozen
april 2021        1890,00 Euro voor
REDCAPA Microkrediet voor kleinen boeren in Ghana

Giften

januari 2021           500 Euro aan
Amnesty Int. Leiden voor de organisatie van een mensenrechten-kunstroute in Leiden in de periode van juni tot november 2021.
april 2021                800 Euro aan
De Bakkerij Leiden voor hun zomerbonnenactie 2021.