opbrengst collectes diaconie

maart 2021   460,00 Euro voor
Exodus voor steun aan (ex) gedetineerden en hun familie.
februari 2021   936,30 Euro,  voor
Vivir Juntos/ Ruach Nicaragua. Huis voor jongvolwassenen met een intellectuele beperking.
december 2020   10.578,23 Euro voor
coronafonds Ekklesia Leiden, tien partnerorganisaties van de Diaconie Ekklesia Leiden krijgen extra steun ivm. de coronacrisis.