Nieuwe beperkingen Hooglandse vieringen vanaf zondag 17 januari

Helaas voelen we ons wederom genoodzaakt om onze Hooglandse vieringen aan te passen. Met ingang van morgen zullen we, in elk geval gedurende de verlengde lock-down tot 9 februari, onze vieringen in de Hooglandse Kerk beperken tot een live stream, waarbij alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn in de dienst (inschrijven is dan ook niet meer mogelijk). Het kan ook zijn dat we af en toe gebruik maken van een samengestelde online viering, zoals tijdens de eerste lock-down. Dat zal per dienst bekeken worden. De vieringen kunnen live gevolgd worden vanaf 12.00 uur en ook op een later moment worden bekeken. Zie de link op onze website.

Daarnaast nemen we het dringende advies van de PKN van 13 januari over. Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst vanwege de grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus.
We nemen dit besluit met pijn in ons hart en hopen dat met alle genomen maatregelen om het virus te beteugelen, er binnen afzienbare tijd weer ruimte is om elkaar te ontmoeten en een gepaste en gewenste invulling te geven aan onze vieringen.

Een hartelijke groet,
Bestuur Ekklesia Leiden