Nieuwe beperkingen Hooglandse vieringen vanaf zondag 11 oktober

De vorige week aangekondigde aanpassingen in de Hooglandse vieringen blijken helaas al weer te moeten worden aangescherpt. Vorige week kondigden we de volgende maatregelen aan.

  • Reserveren is verplicht;
  • Samenzang door gemeente is tijdelijk niet toegestaan;
  • Er zijn maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers;
  • Geen koffiedrinken in de kerk na afloop van de viering.

Naar aanleiding van de commotie rondom een aantal kerkdiensten elders in het land is er door kerkelijke organisaties in overleg met rijksoverheid afgesproken om het aantal aanwezigen in kerkdiensten verder te beperken.

Dit betekent dat vanaf komende zondag (11 oktober) er maximaal 30 volwassen deelnemers kunnen zijn bij de vieringen in de Hooglandse kerk (exclusief voorganger, dirigent, musici en WGD’ers).
Als gevolg hiervan zijn we genoodzaakt om naast een reservering ook een loting voor deelname te gaan toepassen. In de praktijk betekent dit voor elke individuele viering het volgende.

1. Vanaf heden (en vanaf volgende week vanaf dinsdag) is het mogelijk om via de website of deze link een aanmelding te doen voor deelname aan de viering van de volgende zondag. Mensen die graag samen gaan dienen zich via 1 aanmelding gezamenlijk te registeren.
2. Reserveren kan tot uiterlijk vrijdag (24 uur) die week.
3. Zaterdagochtend wordt van de lijst met aanmeldingen door loting een rangorde bepaald en op basis van deze rangorde wordt het aantal deelnemers tot 30 aangevuld.
4. Mensen die zijn ingeloot worden vervolgens per e-mail geïnformeerd. Daarbij is het verzoek om wanneer er ondertussen is gebleken dat deelname toch niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege corona symptomen) dit per ommegaande te melden zodat iemand anders van de reservelijst uitgenodigd kan worden. Let op, mensen die niet zijn ingeloot krijgen geen e-mail en alleen mensen die een e-mail bevestiging hebben gehad kunnen toegelaten worden tot de Hooglandse viering

Verder blijven de vieringen in principe zoals ze de afgelopen weken waren. Er blijft dus ook een live stream en mogelijkheid om achteraf via YouTube de viering te bekijken.

We weten niet hoelang we deze beperkingen zullen moeten toepassen. We gaan er nu vanuit dat dit in elk geval een maand zal zijn. Wanneer we daarna dezelfde beperkingen moeten continueren is er het plan om elke 2e zondag van de maand bij de loting voorrang te geven aan gezinnen met kinderen. Voor de jongeren is er dan Rapenburg 100, en er zal dan kindernevendienst en crèche zijn.

Met een warme groet,
Het bestuur