Mensenrechtendialoog

Mensenrechtendialoog try-out van Amnesty en Ekklesia succesvol

Op 25 november j.l. werd op RAP100 een proef gedaan met een ‘mensenrechten dialoog’, georganiseerd door Amnesty en Ekklesia Leiden. Er waren 25 deelnemers van alle leeftijden. Na een korte introductie over Amnesty en de Ekklesia Leiden werd de groep in drie subgroepen verdeeld die elk in een eigen ruimte hun dialoog gingen voeren onder leiding van een gespreksleider.

De Amnesty mensenrechtendialoog is een aanrader voor mensen die met anderen in gesprek willen gaan over diverse onderwerpen mbt mensenrechten. In deze dialoog ging het over ‘discriminatie’. In de groepen was er een interessant gesprek over de definitie van discriminatie en persoonlijke ervaringen met discriminatie. Er kwamen verschillende verhalen op tafel, zoals dat van een islamitische jongen die in het christelijke Katwijk op school en in het dorp gediscrimineerd werd om zijn geloof. Ook andere minderheidsgroepen, zoals het groeiende aantal daklozen en hun situatie in Nederland, kwam aan bod. Het gemêleerde gezelschap (jong/oud en hoog- en lager opgeleid en de diverse achtergronden) zorgde voor interessante dialogen. Het ontmoeten van niet alleen gelijkgestemden buiten je eigen ‘bubbel’ die ook een kritisch geluid lieten horen, was een leuke ervaring.
We waren het er unaniem over eens dat onbekend vaak onbemind maakt en dat vooroordelen en discriminatie daaruit kunnen voortkomen. Echter, elkaar ontmoeten en in gesprek gaan (niet in debat), blijkt een goede manier om elkaar beter te begrijpen.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor een drankje, en konden de geanimeerde gesprekken nog even worden voortgezet. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Nu bekijken of we in 2020 meer van deze dialogen kunnen gaan voeren.