Serie lezingen ‘Meesters van ons lot?!

Zoals u van de werkgroep Lezingen gewend bent, hebben we ook voor het najaar 2022 samen met Studium Generale van de Universiteit een serie lezingen voor u voorbereid.

Het thema ‘Meesters van ons lot?!’ is een citaat van Ilja Leonard Pfeiffer, door Ad van Nieuwpoort aangehaald in zijn boek ‘Leven zonder Oplossing’. Dit boek schreef hij in coronatijd. Het is een visie op onze huidige tijd vanuit het boek Job.

Het was voor ons de inspiratiebron voor vier lezingen, waarvoor we vier boeiende inleiders gevonden hebben.

Op maandag 12 september spreekt Peter van der Putten over ‘Kwetsbaarheid versus Maakbaarheid’. Twee weken later, maandag 26 september, spreekt Ad zelf over ‘Mededogen versus Verklaringen’ en op 10 oktober is Ruud Koole inleider over het thema ‘Vertrouwen versus Wantrouwen’. Ten slotte zal op 24 oktober Iris Hartog spreken over ‘Zelfbeschikking versus Bescherming’.

Alle lezingen zijn op maandagavond van 19.30u tot ongeveer 21 uur in het Lipsiusgebouw zaal 019. 

 

Naast deze lezingenserie is er voor belangstellenden vanaf maandag 7 t/m 28 november wekelijks een leerhuis over het boek Job op Rap 100. Henk Schouten verzorgt dit Leerhuis.

U bent van harte welkom! Informatie: lezingen@ekklesialeiden.nl