Kinderen maken prachtige Compassiedoeken

 

Bij de afgelopen serie Hooglandse Vieringen over ‘de werken van barmhartigheid’ hebben de kinderen in hun KinderNevenDienst ‘compassiedoeken’ geschilderd. Met een prachtig resultaat.

Herkent U alle werken van barmhartigheid?

De hongerigen spijzen

De dorstigen laven

De naakten kleden

De vreemdeling herbergen

De gevangen bezoeken

De doden begraven

 

De achtste: Zorg voor de schepping