Hooglandse vieringen gaan niet door!

Naar aanleiding van de persconferentie waarin het kabinet donderdagmiddag nieuwe maatregelen bekend maakte in verband met de Corona-uitbraak heeft het bestuur nagedacht over de vraag wat wijsheid is ten aanzien van onze vieringen. De viering in kleine kring door laten gaan en uitzenden? Of géén viering houden? Want nog los van de vraag wat nu verantwoord handelen is, zou zo’n viering met maar een aantal mensen niet, zoals één van de leden van het Team Vieringen het noemde, ‘afbreuk doen aan de onderlinge solidariteit?’ Diegene vervolgde: ‘Moeten we onze ziel maar niet in lijdzaamheid bezitten? Het advies van sociale onthouding ter harte nemen en rustig afwachten tot het weer verantwoord is als gemeenschap samen te komen?’

Uiteindelijk hebben we in overleg met Christiane besloten de komende drie zondagen (15, 22 en 29 maart) geen viering te houden. Best raar. Ook raar juist nu, na de brief van het bestuur rond de mogelijkheid van de huur van de Lokhorstkerk voor onze vieringen. Juist nu hebben we misschien behoefte aan uitwisseling.

Hoe kunnen we nú gemeenschap zijn met elkaar en elkaar nabij zijn? Gelukkig is er in deze tijd naast fysieke ontmoeting ook de mogelijkheid elkaar op andere wijze te ontmoeten. Velen van u zullen vermoedelijk contacten met anderen onderhouden. En ook onze bezoekersgroep, die nu al veel telefonisch contact heeft met mensen uit onze gemeenschap, kan hierin een rol spelen. Als u contact op prijs stelt of denkt dat iemand anders dat doet kunt u dat laten weten aan Marijke Nuiver: (marijkenuiver@gmail.com).

Ook bestaat de mogelijkheid om via onze eigen website overwegingen van de afgelopen weken hier te beluisteren. Volledige diensten kunnen beluisterd worden via de website kerkomroep.nl.

Met betrekking tot de informatieavond over de Lokhorstkerk zullen wij op basis van de ontwikkelingen van de komende periode later een beslissing nemen en u dan nader informeren.

Voor komende zondag (15 maart) stond ook een inzameling voor de Voedselbank op het programma. Deze gaat – uiteraard – ook niet door. Wanneer u de gelegenheid heeft dan kunt u misschien zelf de al verzamelde producten afgeven bij de Voedselbank (Willem Barentszstraat 37, Leiden). Daarnaast blijft een financiële bijdrage ook mogelijk. U kunt daarvoor de bankrekening van het Diaconaal Hulpfonds gebruiken: NL42 INGB 0003 313 366 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE o.v.v. gift Voedselbank Leiden.

Het bestuur