Hooglandse Nieuwe nov 21

Het novembernummer van de Hooglandse Nieuwe is uit!

Er is weer een nieuw nummer van de Hooglandse Nieuwe is verschenen.

Het thema is Solidariteit.

Klik hier om hem te openen en eventueel op te slaan.

Zoals U in dit nummer kunt lezen, is dit één van de laatste nummers die nog gedrukt en wel zullen verschijnen. Vanaf het komende jaar verschijnt de Hooglandse voortaal digitaal. Wel blijft de mogelijkheid U aan te melden als postabonnee. Voor € 20 per jaar ontvangt u vier exemplaren per post thuis.
Opgeven bij: info@ekklesialeiden.nl onder vermelding van naam en adres.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar pagina 21 van dit nummer.