april, 2022

16apr22:0023:00virtuele en life activiteitStille Zaterdag / Paaswake - Christiane van den Berg en Margreet KlokkeStille Week22:00 - 23:00

Details

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Deze vraag stelt het jongste kind op de Pesachavond tijdens de viering van het Joodse Paasfeest. En dan worden aan dit kind en aan alle anderen de verhalen vertelt. De verhalen van schepping en van redding van ondergang. De verhalen van bevrijding uit de slavernij………

En ook wij horen in deze nacht der nachten de verhalen. De woorden en de geloofservaringen van het volk Israël dragen ook ons door deze nacht en helpen ons om de overgang te maken. De woorden en geloofs-ervaringen van het volk Israël begeleiden ons wanneer wij in dit uur van lezingen en liederen, van gebed en stilte op weg gaan van schepping naar herschepping, van duisternis naar licht, van slavernij naar bevrijding, van dood naar nieuw leven, van Golgotha naar Pasen.

De oecumenische viering van de Paaswake, waarin ook een kind zal worden gedoopt, wordt door de Ekklesia in Leiden gehouden in samenwerking met de Leidse Binnenstadsgemeente.

Deze dienst kan live gevolgd worden via YouTube. Ook achteraf is hij ook op ons YouTubekanaal te bekijken.

De liturgie is hier te vinden

In de Paasnacht en met Pasen collecteren we voor COME en voor Nes Ammim.

Stichting COME (Communication Middle East) geeft jonge Palestijnen en Israëli’s jaarlijks de kans elkaar te leren kennen tijdens tiendaagse dialoogseminars op Cyprus. Resultaat? Humanisering van de ‘ander’, verbreding van perspectieven en groei van hoop. Na een corona-pauze organiseert COME dit jaar het volgende seminar.

Nes Ammim (teken voor de volken) wil een nieuwe bladzijde zijn in het belaste geschiedenisboek van Christenen en Joden. Het project zet zich daarom in voor ontmoeting en dialoog tussen christenen en Joden, en ook tussen Joodse en Arabische Israëli’s.

Bovenstaande QR-code kunt u gebruiken voor uw bijdrage aan deze collecte. U kunt uw donatie ook overmaken op banknummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening onder vermelding van ‘COME/Nes Ammim’. De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld over de twee projecten.

Tijd

(Zaterdag) 22:00 - 23:00

Locatie

Hooglandse kerk

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Reactie verzenden