november, 2021

28nov12:0013:15Hoop en diaconie - Christiane van den BergAdventtijd - Hoop

Details

Advent is de tijd van verlangen, hoop, verwachting, wachten op … woorden die gericht zijn op de toekomst met een toenemende mate van zekerheid. Voor de adventserie is als overkoepelend thema gekozen voor ‘Hoop’. Is er nog hoop voor onze tijd vol problemen: pandemieën, degitalisering, globalisering, de toenemende kloof tussen arm en rijk, klimaatverandering?

Vandaag is het thema ”Hoop gekoppeld aan diaconale projecten die vanuit de Ekklesia gesteund worden. Deze dienst is dan ook samen met de Stuurgroep Diaconie voorbereid.

Deze dienst kan live gevolgd worden via YouTube. Ook achteraf is hij ook op ons YouTubekanaal te bekijken.

De liturgie is hier te vinden

U kunt gebruik maken van bovenstaande QR-code om te kunnen bijdragen aan de collecte voor de instandhouding van de vieringen van de Ekklesia. Als u de code scant met uw telefoon of tablet, opent zich een venster waarin U een bedrag kunt invullen. Een uitvoeriger handleiding vindt u hier.

Collecte Hoop-gevend Fonds Ekklesia Leiden

Door de langdurige crisis staan de werkzaamheden van organisaties voor kwetsbare groepen in de samen-leving onder grote druk. Er is gebrek aan inkomen en voedsel, aan medische zorg, warmte, etc. Extra finan-ciële ondersteunig is daarom hard nodig.

De Stuurgroep Diaconie heeft daarom het Hoop-gevend Fonds ingesteld. Voor dit fonds wordt op de zondagen in de Adventtijd en de vieringen van kerstavond en kerstmorgen een ‘uitgangscollecte’ gehouden. Uw gulle gaven zijn zeer welkom! De opbrengsten zullen onder de onderstaande partnerorganisaties worden verdeeld.

Giften kunnen overgemaakt worden met behulp van de QR-code hierboven of op rekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Coronafonds.

  • Zulu Aid Zuid Afrika (HIV en families): een zelfvoorzienend voedselproject
  • Tosangana / Congo: Moestuin/ voedselproductie voor schoolkinderen en hun families
  • Collateral Repair Project Jordanië: voedsel, warmte en scholing voor vluchtelingen
  • Stichting GIL (Gezondheid Illegalen Leiden ): voor eigen bijdrage aan medicijnen
  • Yapukepa Indonesië (kansarme bevolking Papua): voor ondersteuning aan moeders en zuigelingen
  • Straatpastoraat Leiden: een warme kerst voor daklozen
  • REDCAPA/ Ghana (Ashanti): microkrediet en ondersteuning aan kleine boeren
  • Hogar Tarija Bolivia: opvang van ouderen, voedsel en medicijnen
  • Taalgroep Ekklesia Leiden: (vluchtelingen) Taal in de praktijk, Gezonde Taal, Ouder en kind groep

Tijd

(Zondag) 12:00 - 13:15

Locatie

Hooglandse Kerk

Reactie verzenden