Even voorstellen: een stagiaire

Met ingang van september heeft de Ekklesia Leiden een stagiaire: Annie de Jong. Hieronder stelt ze zich voor.

Mijn naam is Annie de Jong. Ik ben 53 jaar oud en volg een deeltijdstudie theologie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. In september begin ik als stagiaire bij de Ekklesia in Leiden. Ik hoop hier praktijkervaring op te doen als pastoraal medewerkster.

Religie heeft me altijd geïnteresseerd. Opgroeiend als boerenkind op het Friese platteland was ik veel buiten. Ik reed paard en fietste dagelijks door de groene ‘greiden’. De wind en de altijd wisselende wolkenluchten zorgden voor een gevoel van oneindigheid. Het vele buitenzijn gaf me de gelegenheid om na te denken over het leven. Ik voelde me verbonden met het uitgestrekte landschap en de klei.

Ik ben christelijk opgevoed. Mijn ouders waren Nederlands hervormd. Mijn vader was organist in de plaatselijke kerk. Dat was prettig want ik mocht vaak bij hem boven zitten als hij de kerkdiensten begeleidde. Iedere week zag ik hoe hij de toetsen en de pedalen van het orgel bediende en hoe hij druk bezig was met liedboeken en partituren. Tijdens de preken was het daarboven rustig. Dan keek ik door de hoge kerkramen naar buiten waar ik me God voorstelde in de wolken.

Toen ik puber werd zette ik me af tegen de traditionele opvattingen van mijn ouders. Ik vertrok naar Groningen om te studeren aan de kunstacademie. Ik liet het christendom achter me en verdiepte me in het boeddhisme en in Indiase filosofie. Tijdens mijn studententijd werd ik sannyasin bij Osho, later vond ik inspiratie in de advaita vedanta en de iyengaryoga. Dat is zo gebleven maar de traditie waarin ik was opgegroeid bleef aan me trekken. Ik zocht een weg terug naar het christendom. Ik ging opnieuw naar de kerk en volgde een opleiding voor vrijzinnig pastoraat aan het OVP in Bilthoven. Dat was een prachtige opleiding maar ik kon daar niet een HBO diploma halen, en dat is nodig als je er ook iets mee wilt doen. Daarom ben ik met een studie aan Windesheim begonnen.

In 2020 heb ik bij de doopsgezinde kerk in Leiden stage gelopen. De stage bij de Ekklesia is mijn eindstage. Ik hoop voor het einde van 2022 af te studeren en ergens een baan te vinden als pastoraal werker.

Met hartelijke groet,

Annie de Jong