De nieuwe Hooglandse Nieuwe is uit!

Het paasnummer van de Hooglandse Nieuwe is verschenen.

Het thema is Lichtpuntjes.

Klik hier om hem te openen en eventueel op te slaan.

De Hooglandse Nieuwe kan helaas niet in de Hooglandse kerk verspreid worden. Wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u zich aanmelden als postabonnee. Voor € 20 per jaar ontvangt u zes exemplaren per post thuis. Als u zich nu opgeeft, dan ontvangt u ook dit eerste nummer van het jaar bij u in de bus.
Opgeven bij: info@ekklesialeiden.nl onder vermelding van naam en adres.