De nieuwe Hooglandse Nieuwe is uit!

Het septembernummer van de Hooglandse Nieuwe is verschenen.

Het thema is Veerkracht.

Klik hier om hem te openen en eventueel op te slaan.

Na de viering is hij ook als altijd verkrijgbaar bij de boekentafel. U kunt zich ook aanmelden als postabonnee. Voor € 20 per jaar ontvangt u zes exemplaren per post thuis.
Opgeven bij: info@ekklesialeiden.nl onder vermelding van naam en adres.