De laatste gedrukte Hooglandse Nieuwe is uit!

Het decembernummer van de Hooglandse Nieuwe is verschenen.

Het thema is Kerst 2005-2021.

Klik hier om hem te openen en eventueel op te slaan.

Dit is het laatste nummer van de Hooglandse Nieuwe dat in de kerk op papier wordt verspreid. Wilt u
de HN ook in 2022 op papier blijven lezen, neem dan een postabonnement. U ontvangt dan de HN viermaal per jaar per post. Uiteraard kunt u de HN ook digitaal blijven lezen via de website van de Ekklesia.
Voor een postabonnement, opgeven met naam en adres, bij info@ekklesialeeiden.nl.