Coronafonds update

De diaconiewerkgroep ontving bedankjes van de ontvangers van de steun uit het Coronafonds:

EXODUS-Leiden

Wij waarderen het enorm dat u, en uw gemeenteleden, ook in uw gebed aan Exodus denkt.

Mede dankzij uw steun blijft het voor ons mogelijk perspectief te bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

Met 280 professionals en ruim 1.700 vrijwilligers zijn wij dagelijks voor dit doel aan het werk. Samen met u werken we aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is.

ZULU AID-Zuid Afrika

We mochten onlangs van jullie kerkelijke gemeente een geweldig bedrag ontvangen als steun voor het corona gerelateerde werk van de HIV en Aids organisatie Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika, waar we ons in Nederland als Stichting Zulu Aid voor inzetten.
We zijn ontzettend blij met deze steun en we danken jullie hier heel hartelijk voor.
TOSANGANA-Democratische Republiek Congo

Heel erg bedankt voor jullie steun.

Vriendelijke groet en nogmaals onze dank naar de Stuurgroep van de Diaconie van de Ekklesia Leiden

YAPUKEPA-Indonesië

Geweldig dat de stuurgroep Diaconie erin is geslaagd om al haar partnerorganisaties zo een geweldig bedrag te kunnen geven uit het Coronafonds.

En helemaal mooi is het, dat u geen keuze hoefde te maken uit de verzoeken die van zoveel kanten gedaan zijn, maar ze allemaal hebt kunnen honoreren. Waaruit weer blijkt dat de leden van de Leidse Ekklesia het hart op de juiste plaats hebben, en hun blik wereldwijd is.

VOEDSELBANK-Leiden

Hartelijk dank voor uw mail en de toekenning van de gift. Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee. Uw gift zal gebruikt worden voor het doel dat in de aanvraag genoemd is.

STRAATPASTORAAT-Leiden

Nogmaals onze hartelijk dank voor de gift uit het Coronafonds van de LSE voor de cadeautasjes voor de dak- en thuislozen.

In plaats van het jaarlijkse drukbezochte kerstdiner in de Marekerk, dat door het coronavirus niet door kan gaan, worden nu op woensdag 16 december op vijf plekken in Leiden take-away-maaltijden uitgedeeld aan de doelgroep. Voor iedereen is er bovendien een cadeautasje en  een door vrijwilligsters gebreide  warme das of muts.

Zo is er toch aandacht en een beetje licht in deze moeilijke tijd

HOGAR SANTA TERESA in TARIJA/BOLIVIA

Reden voor deze brief is om u oprecht te bedanken voor de donatie die naar ons is gestuurd ten behoeve van onze dierbaren. Uw gift is echt een grote hulp voor ons. We besteden het aan preventieve medicijnen om terugval te voorkomen, aan betere voeding en aan hygiëne-
en desinfectiemateriaal. God beloont uw genereuze hart, voor het steunen
van onze ouderen.Ontvang van de Hermanitas (zusters) en ouderen een omhelzing, onze dankbaarheid en onze gebeden.

SAVIE-Oost Europa

Wij vinden het heel erg fijn om te horen dat de collecte zo’n mooi bedrag heeft opgeleverd. Dit kunnen wij goed gebruiken bij onze projecten en de materiële hulp die zij krijgen. Wij danken de Stuurgroep van de Diaconie van de Ekklesia Leiden hiervoor.

COLLATERAL REPAIRPROJECT- Jordanie

You’ve just done a wonderful thing! When you donate to help refugee families in Amman, you feed families and keep them safe. Thank you.

It is only through your support that we can continue to serve these families and help them meet their basic needs. A family supported is a family that survives, and you are an essential part of this.

TAALGROEP -Leiden

We zijn heel blij met uw initiatief om projecten die te lijden hebben gehad onder de corona-pandemie te steunen. Wij hebben sinds maart 2020 veel extra kosten gehad, onder meer vanwege het moeten huren van een extra grote ruimte voor onze groep voor moeders met kinderen, het aanschaffen van hygiëne-producten en bijvoorbeeld spatschermen.

Het is fijn en hartverwarmend om te merken dat de solidariteit groot is.

Nogmaals onze hartelijke dank!