Coronafonds Ekklesia Leiden – extra steun voor onze diaconale partners

 

De Stuurgroep Diaconie van de Ekklesia maakt zich zorgen over een aantal partnerorganisaties. Door de coronacrisis staan de werkzaamheden van deze organisaties voor de kwetsbare groepen in de samenleving onder grote druk. Er is gebrek aan inkomen en voedsel, aan desinfectiemateriaal, medische zorg, mondkapjes, grotere ruimtes, etc. Extra financiële ondersteuning is daarom hard nodig.

De stuurgroep heeft besloten om een Coronafonds in het leven te roepen voor steun aan de volgende partnerorganisaties: Collateral Repair Project Jordanië (vluchtelingen), Hogar Tarija Bolivia (ouderen), Taalgroep Ekklesia Leiden (vluchtelingen), Stichting Vrienden van de Voedselbank Leiden (voedselpakketten), Tosangana Congo (school en gemeenschap), Zulu Aid Zuid Afrika (HIV en families), SAVIE (kwetsbare kinderen en ouderen Oost-Europa), het Straatpastoraat Leiden (daklozen), Exodus Leiden (ex-gedetineerden)en Yapukepa Indonesië (kansarme bevolking Papua). De opbrengst van de collectes zal de stuurgroep onder de genoemde partnerorganisaties verdelen.

Uiteraard hoopt de stuurgroep op een enorme opbrengst voor het Coronafonds. Om dit te bereiken wordt er niet één keer gecollecteerd maar in totaal zes keer. De collectes zijn op de zondagen 29 november, 6 december, 13 december, en 20 december, Kerstavond en Eerste Kerstdag.

Digitale giften kunnen in deze periode overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Coronafonds Diaconie. Of scan de QR-code hierboven, en u komt in een venster waarin u uw donatie kan storten!

Uw gulle gaven zijn zeer gewenst én hard nodig!