Coronafonds Ekklesia, een opbrengst van 10.000 Euro!

De collectes voor het Coronafonds van de Ekklesia tijdens de Advent en de Kerst van 2020, hebben in totaal niet de gewenste 9.000 Euro opgehaald maar…10.000 Euro.

Een werkelijk prachtig bedrag!

De stuurgroep Diaconie is zéér blij en verrast met deze hoge opbrengst. Inmiddels zijn eind december jl. de giften overgemaakt aan de tien deelnemende organisaties*). Dat was voor elke organisatie gemiddeld 1000 Euro. 

De stuurgroep Diaconie wil alle gevers mede namens de partnerorganisaties, héél hartelijk bedanken voor hun meer dan gulle gaven!

*) Collateral Repair Project Jordanië, Hogar Tarija Bolivia, Taalgroep Ekklesia Leiden, Voedselbank Leiden, Tosangana Congo, Zulu Aid Zuid Afrika, Yapukepa Indonesie, SAVIE Oost Europa, Straatpastoraat Leiden, Exodus Leiden.