COLLECTE VOOR STRAATPASTORAAT LEIDEN E.O.

Pinksterzondag 23 mei a.s. wordt er door de stuurgroep Diaconie na de viering een collecte gehouden voor het Straatpastoraat Leiden en omgeving. Het Straatpastoraat Leiden geeft laagdrempelige pastorale zorg aan dak- en thuisloze mensen in de Leiden en omgeving, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Straatpastor Femke Post zegt zich verantwoordelijk te voelen voor het geestelijk welzijn van dak- en thuisloze mensen door er gewoon voor hun te zijn. Door naar deze mensen te luisteren, met hun te praten, met hun stil te zijn, te bidden en te lachen. Naast de gesprekken en vieringen organiseert het Straatpastoraat ook activiteiten om de dak- en thuisloze mensen even uit hun dagelijkse beslommering te halen o.a. het kerstdiner, de boottocht en een mannen-dag met voor de mannen een knipbeurt en nieuwe outfit.

Uw bijdrages voor het Straatpastoraat Leiden zijn tot twee weken na Pinksteren zeer welkom.  U kunt overmaken via de onderstaande QR-code óf via het bankrekeningnummer  NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) o.v.v. Straatpastoraat.