Collecte Diaconie voor YAPUKEPA Papua/Indonesië

Collecte Diaconie voor YAPUKEPA Papua/Indonesië

Zondag 27 juni a.s. start na afloop van de viering een collecte van de stuurgroep Diaconie voor het project YAPUKEPA in Papua/ Indonesië.

YAPUKEPA ondersteunt de kansarme en onderdrukte bevolking van de provincie Papoea met opvoeding en onderwijs voor weeskinderen en aan andere kinderen die in eigen kring niet kunnen krijgen waar ze als kind recht op hebben. Verder wordt er medische hulp en maatschappelijke ondersteuning gegeven aan armlastigen. YAPUKEPA heeft drie kindertehuizen, drie scholen, een medische kliniek en nu ook een school voor beroepsonderwijs. De school voor beroepsonderwijs is recentelijk gebouwd en voor de start van het onderwijs op deze ‘Santo Nazaret’- school wordt een laatste financiële injectie uit de Ekklesia gevraagd.

Uw bijdrages kunt u geven via bijgaande QR-code of op bankrekeningnummer NL 42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening met vermelding van ‘Papua’.