Collecte Diaconie voor UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

Zondag 5 september en 12 september a.s. collecteert de stuurgroep Diaconie voor het project Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt ondersteunt en begeleid gevluchte studenten en professionals bij het opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland.

Wie vlucht laat heel veel achter, maar neemt zijn kennis, ervaringen en talenten mee. Het UAF vindt het belangrijk dat vluchtelingen de ruimte krijgen om zich verder te ontplooien en hun kwaliteiten in te zetten. Met advies, begeleiding en financiële ondersteuning, en inzet van het netwerk van het UAF, helpt het UAF obstakels voor en met hen weg te nemen.

Via Youtube is er nog een filmpje over de collecte voor he UAF.

Met uw bijdrage kan het UAF zich blijven inzetten voor de ontplooiing en duurzame arbeidsparticipatie van gevluchte studenten en professionals. Uw bijdrages kunt u geven via bijgaande QR-code of op bankrekeningnummer NL 42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening met vermelding van ‘UAF’.