De Vereniging Ekklesia Leiden is op zoek naar een

pastor voor 0,6 fte

De Ekklesia is een open en gastvrije oecumenische geloofsgemeenschap. Zij heeft haar wortels in het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in Leiden, dat vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw in oecumenisch verband gestalte kreeg.

Vanuit een onbevangen omgang met de veelzijdigheid van geloof en traditie wil zij mensen samenbrengen en inspireren hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving (dichtbij en verder weg).

De Ekklesia is weliswaar een vergrijzende gemeenschap, maar wil ook aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren. Daarbij wil ze rekening houden met hun eigen vormen van zingeving en spiritualiteit. Zo vinden mensen uit alle generaties met zeer uiteenlopende kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond in de Ekklesia een goed onderdak.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer over ons weten? Kijk dan hier:

Profielschets van de vereniging

Profielschets van de pastor

Streaming van een viering

Het jaarverslag 2021

Ons blad: De Hooglandse Nieuwe

Rechtspositie en salariëring: Salariëring en rechtspositie worden bepaald aan de hand van de regelingen die van kracht zijn in de kerkgemeenschap waar de aan te stellen pastor heeft gewerkt. Overige mogelijkheden worden in overleg bekeken en vastgelegd

Ben je hierdoor enthousiast geworden? Wij ontvangen graag je mail met motivatie en CV voor 15 februari 2023 via vacature@ekklesialeiden.nl.

Indien mogelijk graag ook een linkje naar een viering of lezing, zodat wij jou kunnen zien. In een afrondende fase worden er referenties gevraagd.

Meer informatie of verduidelijking kun je vragen via hetzelfde mailadres van de sollicitatiecommissie: vacature@ekklesialeiden.nl of telefonisch bij Marga Bakker (voorz.) via 06-27911865.

 

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover