registratie actie 500 SECONDEN STILTE

De Ekklesia Leiden en de Leidse Binnenstadsgemeente hebben op zondag 13 december aandacht gegeven aan de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen. Nog steeds wordt er alleen maar gesproken over oplossingen en verandert er niets in deze situatie.

Het doel van deze actie is 500 jongeren die zonder hun ouders in de vluchtelingenkampen zitten, over te plaatsen naar Nederland. In maart ’20 heeft de Leidse Gemeenteraad bij monde van de burgemeester laten weten aan 25 jongeren een nieuw thuis te kunnen bieden. Ook elders in het land zijn er gemeenten die gezegd hebben een aantal jongeren te kunnen opnemen. Daarna werd het stil.

Om die stilte te onderstrepen en opnieuw aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in de kampen is vanuit een groep theologen het voorstel gekomen in de kerken in deze adventstijd samen 500 seconden letterlijk stil te staan bij deze oorverdovende stilte.

Hier een link de filmopname van deze bijeenkomst.