Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 7 juni

 

 

Aangeraakt

Voorganger: Esther van der Panne

liturg: Maria Draaijers

zang, techniek, etc.: velen

schikking van het hart

Open uw hart en bid met mij en vrede zij met u allen.

Gij die van oudsher spreekt tot de mensen, in vele talen en zichtbare en onzienlijke dingen, en naar ons zoekt in hemel en aarde.

Wij zegenen u.

Huub Oosterhuis 

Alle liturgische schikkingen van Monique kun je hier vinden

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

Pinkstercollecte voor de Hogar Tarije in Bolivia

De collecte van 31 mei a.s. (eerste Pinksterdag) is voor de Hogar in Tarija (Bolivia). In deze Hogar (dit ”Thuis”) worden zo’n zestig in de steekgelaten, kwetsbare ouderen liefdevol opgevangen door zusters van de wereldorde ”Hermanitas de los Acianos Desamparados”.

De ouderen en de zusters die hen verzorgen zitten al weken in sociale isolatie vanwege het ook in Bolivia rondwarende coronavirus. Juist nu kunnen zij een beetje financieel steun van ons heel goed gebruiken voor onder meer de aankoop van medicijnen en ontsmettingsmiddelen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer  NL42INGB0003 3133 66 t.n.v. SDFH met vermelding ”Collecte Hogar Bolivia”.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

De schat in de grond

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden