Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 5 juli

 

 

Respect voor voedsel

Voorganger: Christiane van den Berg

zang, techniek, etc.: velen

Vandaag is er een extra collecte van de Stuurgroep Diaconie t.b.v. de actie ‘Voedsel voor noord Ashanti’ in Ghana. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening: NL42 INGB 0003 3133 66 o.v.v. ‘collecte Ashanti’.

eerste zomerdienst

liturgische schikking:

Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,
Moge de wind u steeds in de rug waaien,
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen…

Alle liturgische schikkingen van Monique kun je hier vinden

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

Salomo wordt koning

Vandaag vertelt Christiane van den Berg het verhaal uit 1 Koningen 1 over hoe Salomo koning werd in plaats van zijn vader David.

Gedurende de zomervakantie is er voor de kinderen wel een verhaal, maar er zijn geen vragen en opdrachten. Wij wensen jullie een fijne vakantie en hopen jullie eind augustus weer te zien.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden