Ekklesia Leiden

zondag 5 april – Palmarum

in tijden van corona

 

Waken en bidden

 

 

zondag 5 april 2020, de 6e zondag in de Veertigdagentijd

Voorganger: Julia van Rijn

Liturg: Christiane van den Berg –  Seiffert

Piano: Ronald Meester

Schriftlezing : Myranda Wilbrink

 

Hier kunt U de viering als een geheel zien.

Hieronder de viering, met teksten, in delen.

Er zou van godswege

Er zou van godswege een koning,

een koning komen een koning!

Om orde te stellen op zaken:

Onkreukbare rechtspraak voor allen,

opgetild de vernederden,

vreemdeling geëerbiedigd

mensenrechten gewaarborgd:

Van godswege een koning.

 

Vrede de bergen, de dalen

vrede het graan op de akker

schoven van gerechtigheid

brood op de planken der armen.

Er zou een helper , een god-mens.

arme je schreeuwde om hulp,

nu is je helper gekomen

vrouwe hier is uw helpman.

 

Er zou, als dauw over rozen,

genezing zijn voor de zieken,

grote schoonmaak van zielen

vrijkoop van kostbaar bloed,

uittocht uit slavenhuizen

tirannen van hun tronen

een thuisland voor de ontheemden

een taal van vrede en hoop.

 

Er zou een gezalfde komen

op de rug van een ezeltje

overal heen

waar mensen worden geschonden.

Hij zou hun wonden verbinden,

hun ogen doen oplichten,

hij zou de wanhopigen zoeken

hij zal ons zoeken en vinden.

 

Vrede de kopermijnen

vrede de olievelden

vrede de zwanenmeren

vrede de regenwouden

zou het worden, god weet.

vrede de naam van die koning,

moge zijn koninkrijk bloeien,

vrede voor jou en voor jou

 

zou het worden en blijven

mensen tot rust gekomen

pleinen hemelse vrede

amen zou het, ja amen.

 

Wij die dit zingen,

wat zullen wij hopen,

huilen en smeken?

Kom toch haastig, vandaag nog

En dood zal niet meer zijn.

Er zou van godswege

met Ronald Meester

Welkom

Schriftlezing

Mattheüs 26: 36 t/m 46

Vervolgens ging Jezus met zijn ​leerlingen​ naar een plek die ​Getsemane​ genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar ​bidden.’ Hij nam ​Petrus​ en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Hij liep terug naar de ​leerlingen​ en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen ​Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en ​bid​ dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze ​beker​ aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de ​leerlingen​ en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de ​Mensenzoon​ wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

Overdenking

De tekst van de overweging vindt U hier. Ook vindt U hem terug in het menu onder Nieuws, publicaties, overwegingen.

Bleibet hier und wachet mit mir

Bleibet hier und wachet mit mir.

Wachet und betet,

wachet und betet.

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen.

 

Slottekst en zegen

Dat een nieuwe wereld komen zal

met Ronald Meester

Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal

Waar brood genoeg

en water stroomt voor allen.

 

Daar bouwen wij veilige buurten

wonen dooreen in wijken van vrede

In schaduw van bomen

Geen kinderen zullen daar sterven

oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden te samen:

wij leren de oorlog af.

 

Dat een nieuwe wereld komen zal

Waar brood genoeg

en water stroomt voor allen.

 

Uit de ekklesia

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U Julia van Rijn mailen, dan kan dat via j.vanrijn@protestantsekerk.nl.  

Wilt U inhoudelijk reageren op deze pagina, mail dan naar  vieringen@ekklesialeiden.nl

Voor de kinderen

Jezus komt in Jeruzalem

Deze week is het onderwerp van de kindernevendienst: ‘Jezus komt in Jeruzalem.’ Én het is de Palmpasen viering!

In de kerk zou één van jullie vandaag het volgende voorlezen:

 Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen plukten takken met bladeren en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan. Ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de man die door God gestuurd is.’

MARCUS 11:8-9

Het bijbelverhaal: Jezus rijdt op een ezel

Het onderstaande verhaal hoort bij Marcus 11:1-11.

Hiernaast vertelt Tessa het verhaal.

Tijdens of na het verhaal kan er met de kinderen gekeken worden naar de afbeelding hieronder. Wat zien jullie op de kijkplaat?

Het verhaal: Jezus rijdt op een ezel.

 Jezus en zijn vrienden zijn onderweg naar Jeruzalem. Ze zijn al heel dichtbij. Maar nu stoppen ze om even uit te rusten. ‘Jongens,’ zegt Jezus tegen twee van zijn vrienden. ‘Gaan jullie even naar dat dorp daar verderop? Als je daar bent, zul je een jonge ezel zien, vastgebonden aan een hek, vlak bij een huis. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en neem hem mee.’ Petrus krabt aan zijn hoofd. Kan dat zomaar? Die ezel is natuurlijk van iemand anders. Wat moeten ze zeggen als die man vraagt: Hé, wat zijn jullie daar van plan? ‘Zeg dan maar dat de Heer hem nodig heeft,’ zegt Jezus. ‘En dat ik ervoor zal zorgen dat hij snel weer terugkomt.’

De twee mannen gaan op weg. Ze hoeven niet lang te zoeken. Daar is het huis, met de ezel vastgebonden aan een hek. Precies zoals Jezus gezegd heeft. ‘Hé, wat moet dat daar!’ zeggen een paar mannen. ‘De Heer heeft hem nodig,’ zegt Petrus. ‘Maar hij zal ervoor zorgen dat hij snel weer terug is.’

De ezel loopt netjes mee terug naar de plek waar Jezus en de anderen zitten te wachten. Jezus staat op. Hij wil op de rug van de ezel stappen. ‘Wacht even, Heer,’ zegt Petrus. Hij doet zijn jas uit en legt hem op de rug van de ezel. ‘Dit is beter.’ ‘Mijn jas ook,’ zegt Johannes, en hij legt hem ook op de ezel. ‘En die van mij,’ zegt Andreas. Een ezelsrug is hard om op te zitten, maar al die jassen zorgen voor een lekker zacht zadel. En wat ziet de ezel er mooi uit zo. Het lijkt wel of het de ezel voor een koning is.

Een man die aan de kant staat, trekt zijn jas uit en legt hem op de grond. Een vrouw trekt een paar takken van een palmboom en legt ze snel op de weg. De stoffige weg verandert in een tapijt van kleden en groene takken waar de ezel overheen kan lopen. En er komen steeds meer mensen en kinderen aan. Ze zijn blij, ze zwaaien met palmtakken, ze klappen en zingen, ze rennen mee met de stoet. ‘Hoera!’ roepen ze. ‘Hoera voor God! Hij stuurt ons een nieuwe koning!’

‘Dit is de koning op wie we al zo lang wachten. Hij komt uit de familie van koning David!’ ‘Hoera voor God in de hemel!’

Daar gaan ze, naar Jeruzalem. Naar de tempel van God. Daar stapt Jezus van zijn ezel af. Hij kijkt rond in de tempel. En dan gaat hij terug naar Betanië.

bespreking van het verhaal

Alle mensen stonden langs de kant van de weg te juichen voor Jezus. Dit zie je ook op de kijkplaat.

 • Heb jij weleens voor iemand gejuicht? Zo ja, voor wie dan?
 • Heeft er ook weleens iemand voor jou gejuicht? Hoe vond je dat?
 • Voor wie juichen de mensen in het bijbelverhaal? Waarom doen ze dat? Weet je nog op wat voor manier ze juichden in het verhaal? Wat riepen ze daarbij?
 • Waarom vinden de mensen in het verhaal Jezus zo belangrijk? Is Jezus nu nog steeds belangrijk? Waarom vind je dat?

Knutsel

Deze week is het Palmpasen, dus je kunt de knutsel van deze week vast al raden…

We maken een Palmpasenstok, normaal in de kerk. Maar nu lekker thuis.

Wat heb je hier allemaal voor nodig?

 • Twee houten latjes in de vorm van een kruis.
 • Crêpepapier.
 • Stevig plakband.
 • Touw of draad.
 • Snoepjes/chipjes die je aan een touwtje kunt rijgen.

Trouwens, heb je geen zin in het maken van een Palmpasenstok? Dan kan je ook een keer een mooie palmtak maken. Wat heb je nodig?

 • Een stokje of takje
 • Stevig groen papier.
 • Een schaar.
 • Stiften of potloden.
 • Een nietmachine.

Hoe maak je een palmtak? Uit je groene papier knip je een palmblad. Met stiften/potloden kan je op dit palmbland ‘Hosanna!’ schrijven. Of iets anders wat je naar Jezus zou willen reopen. Vrouw het palmblad als je klaar bent om het stokje of het takje en maak het vast met nietjes. En dan, zwaaien maar!

Wij zijn natuurlijk super benieuwd naar jullie eindresultaat. Sturen jullie weer een foto op naar webmaster@ekklesia@gmail.com?

Zin in die gezellige Palmpasen muziek? Hier zijn wat links naar de liedjes die we normaal in de kerk draaien bij Palmpasen.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden