OECUMENISCH BULLETIN

Rond half december valt er weer een nieuw nummer van het Oecumenisch Bulletin op de mat van ruim 9000 lezers. Het blad wordt gratis toegestuurd aan de donateurs en vrienden (maten) van de Raad. Wilt u het bulletin en de bezinningsnummers ook ontvangen? Wordt dan Maat van de Raad! Hoe u grote Maat, kleine Maat of Tussenmaatje kunt worden leest u hier.