Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 31 mei Pinksteren

serie Duurzaamheid

 

 

De zevende scheppingsdag –

Sabbath

Voorganger: Christiane van den Berg – Seiffert

zang, techniek, etc.: velen

liturgische schikking: de zevende dag

Veni, Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
– En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.   

 Uit: Pinksternoveen

Alle liturgische schikkingen van Monique kun je hier vinden

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

Pinkstercollecte voor de Hogar Tarije in Bolivia

De collecte van 31 mei a.s. (eerste Pinksterdag) is voor de Hogar in Tarija (Bolivia). In deze Hogar (dit ”Thuis”) worden zo’n zestig in de steekgelaten, kwetsbare ouderen liefdevol opgevangen door zusters van de wereldorde ”Hermanitas de los Acianos Desamparados”.

De ouderen en de zusters die hen verzorgen zitten al weken in sociale isolatie vanwege het ook in Bolivia rondwarende coronavirus. Juist nu kunnen zij een beetje financieel steun van ons heel goed gebruiken voor onder meer de aankoop van medicijnen en ontsmettingsmiddelen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer  NL42INGB0003 3133 66 t.n.v. SDFH met vermelding ”Collecte Hogar Bolivia”.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

Anders leven door de Geest

Het thema is “Anders leven door de Geest”

vragen voor jonge kinderen

Om over te praten

– Wie maakt zich zorgen over de christenen in Galatië?

– Waarom zijn de christenen boos op Paulus?

– Paulus schrijft in zijn brief dat de heilige Geest zorgt dat je anders gaat leven. Kun je een voorbeeld bedenken wat je dan anders gaat doen?

 

nabespreking

vragen voor oudere kinderen

– Weet je misschien nog hoe de heilige Geest zich liet zien op het Pinksterfeest?

– Hoe leven mensen die zich laten leiden door de heilige Geest? Welke dingen noemt Paulus?

opdracht

Paulus zegt dat als je de heilige Geest in je hebt, je anders gaat leven. Je laat merken dat je van God houdt. Je leven is net als een boom. Als een boom gezond is, geeft die mooie vruchten. De kinderen bedenken welke vruchten de heilige Geest geeft.  Teken een boom met de verschillende vruchten.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden