Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 3 mei

serie Duurzaamheid

 

 

De derde scheppingsdag –

De wereld wordt groen

Voorganger: Bert Boter

liturg: Henk Schouten

zang, techniek, etc.: velen

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt u contact met de voorganger, dan kan dat via voorganger@ekklesialeiden.nl

Wilt u inhoudelijk reageren op deze pagina, mail dan naar vieringen@ekklesialeiden.nl 

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

David en Goliath

Dit is de tweede zondag in een blok met 4 verhalen over het leven van David.  Het gaat vandaag over 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53: David en Goliath.

Luister je mee naar het Bijbelverhaal? Er staan ook weer een paar activiteiten voor jullie klaar.

Het verhaal: David en Goliath

De soldaten van Israël moeten vechten met de Filistijnen, maar ze durven niet: ze zijn bang! Dat komt allemaal door Goliath. Kijk, daar komt Goliath aan. Wat is hij groot! Wel 3 meter lang! Hij lijkt wel een reus. Hij heeft een bronzen helm op zijn hoofd. En zijn harnas weegt wel 50 kilo. Dat is zwaar! Goliaths speer is zo dik als een paal en er hangt een groot bronzen zwaard op zijn rug.

‘Soldaten van Israël,’ roept Goliath. ‘Niemand is de baas over mij! Wie durft er tegen mij te vechten?’ De soldaten rennen bang weg. Niemand durft.

Maar één jongen rent tussen de soldaten door. Het is David. Zijn grote broers zijn soldaten in het leger van Israël, en David komt ze eten brengen. Hij wil alles weten over die reus. ‘Wat krijg je als je wint van Goliath? Hij denkt toch niet dat hij sterker is dan onze soldaten? God is bij ons en die is veel sterker dan die reus!’

‘David,’ bromt zijn broer Eliab ‘Wat kom jij hier doen? Je hoort hier niet. Ga terug naar je schapen! Wees niet zo brutaal!’ ‘Ik stel alleen maar een vraag,’ zegt David en hij rent weer verder, langs alle soldaten. Hij vraagt ze allemaal naar Goliath.

Koning Saul is in zijn tent. Hij is ook bang voor Goliath. Wat moet hij nu doen? Die reus is veel te sterk. Dan komt er een soldaat zijn tent binnen. ‘Er is hier een jongen en die stelt allemaal vragen over Goliath.’

‘Breng hem hier,’ zegt koning Saul. David komt de tent binnen. ‘Niet bang zijn, koning Saul,’ zegt hij. ‘Ik wil tegen Goliath vechten’. Verbaasd kijkt Saul naar David. ‘Maar dat kun jij helemaal niet. Je bent nog maar een jongen. En Goliath is al zijn hele leven soldaat. Hij is heel goed in vechten.’

Maar David is niet bang. ‘Ik kan ook vechten, koning Saul! Ik zorg voor de schapen van mijn vader. Als er een beer of een leeuw komt, dan val ik ze aan. God helpt me als ik vecht tegen beren en leeuwen, hij zal me ook helpen als ik vecht tegen Goliath!’

Koning Saul geeft David een helm, een echt harnas en een zwaard. Nu lijkt David een echte soldaat. Maar David vindt het niet lekker zitten. Hij wil naar Goliath in zijn eigen kleren. Hij neemt alleen zijn slinger mee en vijf gladde stenen. Daar staat David, tegenover de grote reus.

 ‘Hahaha!’ lacht Goliath. ‘Denk jij dat jij van mij kunt winnen? Kom maar hier als je durft!’

‘Jij vertrouwt op je wapens,’ zegt David, ‘maar ik vertrouw op God! Hij zorgt ervoor dat ik van jou ga winnen!’ David doet snel een steen in zijn slinger. Hij slingert de steen naar Goliath en… ZOEF! De steen vliegt tegen het voorhoofd van Goliath. Goliath wankelt en hij valt: BOEM! Voorover op de grond. Hij kan de Israeliëten nooit meer kwaad doen. Hoera! David heeft gewonnen van Goliath! En God heeft hem geholpen.

vragen voor 4-8 jaar

Om over te praten

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

– Wat moet David van zijn vader gaan doen?

– In het kamp hoort David Goliath schreeuwen. Wie is Goliath?

– De Israëlieten durven niet tegen Goliath te vechten. Waarom niet?

– Waarom durft David wel met Goliath te vechten?

– God helpt David. Heb jij weleens gemerkt dat God jou hielp?

Nabespreking

Om te weten

Goliath was een sterke soldaat in het leger van de Filistijnen. Hij was bijna 3 meter lang! Als je bedenkt dat de meeste mensen in de tijd van de Bijbel ongeveer 1.60 meter waren, snap je wel waarom Goliath een reus genoemd wordt.

Goliath heeft een harnas en ook David probeert te lopen in het harnas van Saul. Een harnas was soms gemaakt van leer, soms van metaal, bijvoorbeeld brons. Een harnas was vaak ook zwaar. Het harnas van Goliath woog meer dan 50 kilo. Doordat soldaten een harnas droegen, raakten ze minder snel gewond als iemand ze sloeg met een zwaard. Het harnas bedekte alleen je borst. Voor de armen en benen hadden soldaten andere beschermstukken. David wil geen harnas dragen en trekt het harnas van Saul weer uit. Hij heeft alleen een stok en een slingerwapen bij zich. Dat gebruikte David als herder vaak om wilde dieren op afstand te houden. Hij kon steentjes naar een leeuw of een beer werpen zonder dat hij zelf heel dichtbij hoefde te komen.

Alle mannen uit het volk Israël die oud genoeg waren, moesten meevechten in het leger van Saul. Davids drie oudste broers vochten mee. Omdat het lang duurde voordat er echt gevochten werd, zaten de soldaten de hele tijd in het legerkamp. De soldaten moesten voor hun eigen eten en drinken zorgen. Vaak kregen ze voedsel van hun familie. En zo ging David naar zijn broers in het leger om hun brood, graan en kaas te brengen. Het leger van Israël en het leger van de Filistijnen hadden hun kampen om het Eikendal opgezet.

 

vragen voor 8-12 jaar

Stel je eens voor: jij bent journalist in de oorlog tussen het volk van Israël en dat van de Filistijnen.

 • Vertel hoe Goliath eruitziet. Wat zegt hij? En wat doet hij? Waarom zou je bang van hem worden?
 • Vertel waar Saul bang voor is en wat hij doet.
 • Vertel waarom David wel durft te vechten. Hoe pakt hij het aan?

Saul reageert vanuit angst. David reageert vanuit zijn geloof in God. Hoe zou je in moeilijke situaties kunnen reageren als David?

  Vandaag hebben we weer twee knutsels, voor de jonge, en voor de oudere kinderen. Klik op jouw knutsel en  je krijgt een nieuwe pagina, die vertelt wat te doen.

  Samenwerkingen

  Onze partners

  Ekklesia Leiden

  Lid worden

  Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

  Meer over lid worden van Ekklesia Leiden